I sin översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL har Socialstyrelsen uppdaterat vissa rekommendationer. Nu uppdateras även kriterierna för godkänd astma/KOL-mottagning i primärvården.

Patientutbildning är ett högt prioriterat område vid astma och KOL. Foto: Johan Gunséus

Socialstyrelsen gav 2015 ut nya nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förra året genomförde man en översyn av dem som ledde till några uppdaterade rekommendationer om läkemedelsbehandling respektive träning vid KOL. Sedan 2008 har professionen också haft egna kriterier för godkänd astma/KOL-mottagning i primärvården. De har bland annat legat till grund för den certifiering av astma/KOL-mottagningar som införts i Region Skåne och i Stockholms läns landsting.

Nu har dessa kriterier, som baseras på de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL, också uppdaterats. De har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen och Nätverket för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare samt Fysioterapeuterna. I en aktuell artikel i Läkartidningen beskrivs de uppdaterade kriterierna. De lyfter fram högt prioriterade områden för patienter med astma och KOL: patientutbildning, rökslutarstöd samt fysisk aktivitet, fysisk träning och mätning av fysisk kapacitet.

Exempelvis bör fysisk aktivitet och träning erbjudas alla patienter med KOL. Mätning av den fysiska kapaciteten med sex minuters gångtest bör även prioriteras för personer med KOL och misstänkt eller verifierad nedsatt fysisk kapacitet.

Kriterierna betonar vidare att vård av personer med astma och KOL bör baseras på interprofessionell samverkan. Tidigare har grunden i en astma/KOL-mottagning utgjorts av astma/KOL-sjuksköterska och astma/KOL-ansvarig läkare. I de nya riktlinjerna betonas att även fysioterapeut ska inkluderas i teamet. Arbetsgruppen bakom kriterierna har också beräknat tidsåtgång för de arbetsuppgifter som bör utföras på en astma/KOL-mottagning, utifrån de högst prioriterade åtgärderna i Socialstyrelsens riktlinjer. De bedömer att ett mottagningsarbete som följer de nationella riktlinjerna kräver 4,8 timmar för astma/KOL-sjuksköterska och 1,3 timmar för fysioterapeut per 1 000 listade patienter och vecka. Dessutom krävs 1–2 timmar per vecka för astma/KOL-ansvarig läkare.

Kriterierna belyser också vikten av rätt kompetens inom vården för astma och KOL. Då fysisk aktivitet, fysisk träning och mätning av fysisk kapacitet är så högt prioriterat anser man bland annat att primärvården behöver tillgång till fysioterapeuter med utbildning om astma/KOL motsvarande 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå.

TIPS: Film om nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL

Socialstyrelsen har gjort en film om riktlinjerna vård vid astma och KOL som bland annat tar upp de centrala rekommendationerna i dem. En av de medverkande är Margareta Emtner, professor och leg sjukgymnast, som varit med och tagit fram riktlinjerna.

[fusion_vimeo id=”https://vimeo.com/121034254″ alignment=”” width=”” height=”” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,large-visibility” class=”” /]