Var finns de högsta fysioterapeutlönerna? Enligt förbundets senaste löneenkät tjänar statligt anställda i Stockholm mest, medan anställda inom Region Jämtland/Härjedalen tjänar minst. Men lönespannet inom kåren är stort.

Statsanställda fysioterapeuter jobbar ofta på universitet och högskolor. Foto: Colourbox

Fysioterapeuterna gör varje år en löneenkät där medlemmarna själva får uppge vad de tjänar. Eftersom siffrorna bygger på egenrapporterade uppgifter kan det alltså finnas de som tjänar mer, eller mindre. Högst medellön från 2018 års enkät hittar vi hos statligt anställda fysioterapeuter i distrikt Västerbotten: 43 800 kronor. Lägst medellön har privatanställda i distrikt Örebro: 30 423 kronor. Här har också några av enkätens allra lägsta löner angetts: 25 400 kronor, en summa som även privatanställda i distrikt Östergötland har uppgett.

Högst medellöner inom landsting/region finns i Kronoberg: 34 238 kronor, medan de lägsta medellönerna finns i Jämtland/Härjedalen: 31 056 kronor. För kommunanställda hamnar distrikt Stockholm på första plats med medellöner på 36 124 kronor, medan distrikt Jämtland/Härjedalen betalar de lägsta medellönerna för kommunanställda: 31 055 kronor. Här hittar vi också de lägst inrapporterade kommunala lönerna i landet: 27 000 kronor. Samtidigt ligger medellönen för privatanställda fysioterapeuter i distrikt Jämtland/Härjedalen högst i landet: 35 139 kronor.

Att medellönerna trots allt ligger på mellan 32 571 kronor och 38 096 kronor visar att fysioterapeuters löneutveckling går åt rätt håll, säger förbundets ombudsman Therese Barrington.
– För några år sedan klev vi över 30-strecket i medellöner, och det hade vi länge haft som målsnöre. Så det går åt rätt håll, men det går långsamt.
Enkätens lägsta löner beror sannolikt på att fysioterapeuterna är nyexaminerade, säger Therese Barrington, medan de högsta lönerna troligen förklaras med chefsposter. Hon noterar också att tillgång och efterfrågan på fysioterapeuter inom kommunal verksamhet märks tydligt i löneenkäten.
– Privat sektor har alltid varit ledande, men nu börjar kommunerna komma ikapp eftersom lönerna skjuter iväg när de nyanställer. Tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden styr ju också löneläget.

 • FAKTA: Fysioterapeuternas löneenkät 2018

  65,6 procent av förbundets medlemmar med inkomst har rapporterat vad de tjänar*.

  Statligt anställda:
  Medellön: 38 096 kronor
  Lägsta lön: 28 500 kronor (Stockholm), 29 000 kronor (Uppsala), 29 000 kronor (Skåne)
  Högsta lön: 68 300 kronor (Stockholm), 60 000 kronor (Västerbotten och Norrbotten), 53 450 kronor (Uppsala)
   
  Kommunanställda:
  Medellön: 33 308 kronor
  Lägsta lön: 27 000 kronor (Jämtland/Härjedalen), 27 625 kronor (Uppsala), 27 800 kronor (Östergötland)
  Högsta lön: 50 700 (Gävleborg), 44 500 (Stockholm), 41 026 (Halland)

  Privatanställda:
  Medellön: 33 162 kronor
  Lägsta lön: 25 400 kronor (Örebro och Östergötland), 25 700 kronor (Västerbotten), 25 800 kronor (Västmanland)
  Högsta lön: 41 990 kronor (Stockholm), 40 425 kronor (Västra Götaland), 40 100 kronor (Norrbotten)

  Landstingsanställda:
  Medellön: 32 571 kronor
  Lägsta lön: 26 000 kronor (Sörmland), 26 350 kronor (Västerbotten), 26 500 kronor (Stockholm)
  Högsta lön: 42 300 kronor (Kronoberg), 41 025 kronor (Jönköping), 40 710 kronor (Stockholm)

  *Lägsta (10:e percentilen) = den lön som 10 procent av de som svarat ligger under. Högsta (90:e percentilen) = den lön som 90 procent av de som svarat ligger under. Det vill säga det finns löner som är ännu lägre eller ännu högre. Dessa är inte angivna här.