Det är dags att nominera till Fysioterapeuternas kvalitetspris.
Det behöver inte vara något revolutionerande, men det måste verkligen vara bra, säger FoU-chef Cecilia Fridén, som vill få in fler nomineringar i år.

2017 års pristagare: Hjärtrehabiliteringen i Region Örebro län. Kerstin L Angergård och Maja Ardesjö Asserholt tog emot utmärkelsen. Foto: Agneta Persson

Tanken med utmärkelsen, som har funnits sedan 2015, är att belöna en fysioterapeutisk verksamhet som har genomfört förbättringar som blivit till nytta för patienterna och kan inspirera fler till kvalitetsutveckling.
– Vi vill uppmärksamma nytänkande och andra sätt att arbeta, säger Cecilia Fridén. Vi vill också uppmärksamma arbetsplatser som utvärderat sin verksamhet och använt utvärderingen till att driva verksamheten framåt. Inte bara utvärderat för utvärderingens egen skull.

Cecilia Fridén hoppas få in många bra nomineringar. Alla verksamheter är välkomna, säger hon. Stora som små.
– Det behöver inte vara något revolutionerande, men det måste verkligen vara bra. Håller inte nomineringarna tillräckligt hög kvalitet har juryn alltid rätt att låta bli att dela ut något pris.

Kvalitetspriset har tidigare delats ut på hösten, men från och med nu ska det delas ut på våren. Anledningen är att priset inte ska krocka med korandet av Årets fysioterapeut, som alltid sker på hösten. Därmed skjuts prisutdelningen av det fjärde Kvalitetspriset upp ett halvår, för att från och med 2019 återigen börja delas ut årligen.
Senast den 15 december ska nomineringarna vara inne.

Läs mer om priset och hur man nominerar här.