I dag torsdag har riksdagen beslutat att även småföretagare ska kunna ansöka om så kallat korttidsarbete. Det betyder att den anställde kan gå ner i arbetstid men behålla 90 procent av lönen. En förutsättning är att det finns anställd personal, vilket även omfattar ensamföretagare som är anställda hos sig själva.

Riksdagen klubbade igenom den nya regeln den 2 april. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Den nya regeln är en utökning av Lagen om korttidsarbete som nu har anpassats till dagens corona-situation där många småföretagare förlorar sina inkomster. Tidigare har den här lagen inte omfattat arbetsgivare med offentlig finansiering, och därmed har den uteslutit många fysioterapeuter.
Den nya möjligheten att ansöka om så kallat korttidsarbete innebär att arbetstiden kan minskas samtidigt som staten tar en stor del av kostnaderna. I praktiken innebär det att lönekostnaderna kan minska med hälften, samtidigt som den anställde får ut över 90 procent av lönen.
Det här räkneexemplet finns på regeringens hemsida: ”En arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga cirka 30 250 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.”

De vanligaste företagsformerna bland egenföretagande fysioterapeuter är antingen aktiebolag eller enskild firma, säger Fysioterapeuternas chefsjurist Dominika Borg Jansson. Men själva företagsformen i sig är inte det viktigaste för att kunna få stödet, säger hon. Det viktiga är att man har någon som är anställd, vilket kan vara dig själv.
– Lagen gäller företaget, alltså arbetsgivaren, och förutsätter att det är en anställd som ska gå ner i tid men samtidigt behålla en stor del av lönen. Är man ensamföretagare och anställd i sitt eget bolag kan man därför permittera sig själv. Har man anställda kan man söka stöd för att permittera dem. Är man däremot ensamföretagare med enskild firma kan man inte anställa sig själv eftersom den företagsformen inte tillåter det. Därmed finns det ingen anställd att permittera. De med enskild firma “misgynnas” alltså bara i ett fall: när de är ensamföretagare.

Vad finns det för hjälp för fysioterapeuter som är ensamföretagare med enskild firma då?
– För dem finns det andra förändringar. Till exempel har det blivit lättare att få a-kassa för att kunna hålla företaget vilande, och det har blivit lättare att återuppta verksamheten igen. Tidigare har det också funnits karensregler som sagt att om man en gång använt sig av möjligheten att hålla företaget vilande så måste det gå en viss tid innan man kan använda sig av den möjligheten igen. De reglerna har ändrats nu. Det ska vara smidigt att återuppta verksamheten så fort läget har återgått till det normala.

Finns det något man som egenföretagare ska se upp med om man tänker ansöka om korttidsarbete?
– Man måste tänka på att det inte är så enkelt som att pengar bara betalas ut. Det kommer att göras avstämningar, och har man då uppgett ett för högt belopp kan man bli återbetalningsskyldig. Man får inte heller använda pengarna vid korttidsarbete samtidigt som man gör aktieutdelningar. Man ska alltså vara i en situation där man behöver det här stödet för att företaget ska gå runt, inte för att kunna göra utdelning till sig själv.

Möjligheten att ansöka om korttidsarbete träder i kraft den 7 april (ansökningar som skickas in före detta datum kommer att avslås) men gäller retroaktivt från den 16 mars. Ansökan görs hos Tillväxtverket.