Nybliven fysioterapeut? Då har du störst chans till högst nybörjarlön om du söker jobb inom kommunal sektor. Där har också löneutvecklingen varit som bäst de senaste åren. Det visar Fysioterapeuternas löneenkät.

Enligt förbundets senaste löneenkät ligger meddellönerna för fysioterapeuter strax under 34 000 kronor. Foto: Colourbox

Förbundets löneenkät görs varje år och bygger på att medlemmarna själva rapporterar in sina löner. De inrapporterade uppgifterna för 2019 ger en snittlön på knappt 34 000 kronor, med stora variationer beroende på var i landet man jobbar och vilka arbetsområden man verkar inom (se faktaruta 1). Inom arbetsledande befattning rapporteras de högsta lönerna: kring 61 000 kronor. Lägsta inrapporterade löner ligger runt 27 000 kronor och finns inom arbetsområdet kliniskt/patientnära arbete.
– Kommer man in för lågt riskerar man att fastna där, säger förbundets ombudsman Therese Barrington. Då blir enda sättet att komma upp i lön att byta jobb, och det varken vill eller kan alla. Därför bör den som söker nytt jobb alltid sikta på en lön som minst motsvarar medellönen.

Medellönerna för den som arbetar kliniskt/patientnära ligger nu på drygt 33 000 kronor. Därmed är förbundets tidigare mål om att få medellönerna över 30 000 kronors-strecket uppnått.
– Självklart är målet att den siffran ska öka, säger Therese Barrington. Ska du jobba inom arbetsområdet kliniskt/patientnära så satsa högt, begär 40 000! Finns förståelsen hos arbetsgivaren att fysioterapeuter behövs så finns det också möjlighet att förhandla upp lönerna. Det vi måste lägga tid och energi på är att få arbetsgivarna att förstå vilka kostnadsbesparingar som blir möjliga när man anställer fysioterapeuter.

Enkäten visar att lönerna för nyexaminerade har ökat stadigt de senaste fem åren, i alla sektorer (se faktaruta 2). De högsta rapporterade lönerna har nyblivna fysioterapeuter inom kommunal verksamhet, där medellönerna för nyexade ligger på drygt 30 800 kronor.
– Här börjar vi märka att många kommuner måste öppna plånboken och ”köpa” sin arbetskraft på ett sätt som regioner och privata arbetsgivare än så länge inte behöver, säger Therese Barrington.
Förklaringarna kan till exempel vara att trycket på den kommunala vården ökat i takt med att äldre patienter skrivs ut snabbare från sjukhusen, att de riktigt gamla blivit fler och att många bor kvar hemma längre. Men de relativt höga lönerna för nyblivna fysioterapeuter kan även förklaras med att den som är ung och ny i yrket är mer villig att flytta på sig för att skaffa sig klinisk erfarenhet i sitt yrke, säger Therese Barrington.
– Det kan alltså löna sig att flytta dit bristen på fysioterapeuter är som störst och arbetsgivaren är beredd att betala, säger hon.

Till 2019 års löneenkät har drygt 5 500 av 9 300 personer uppgett vad de tjänar.

 • FAKTA 1: Fysioterapeuternas löneenkät 2019

  Så här ser lönerna ut inom fyra arbetsområden för fysioterapeuter:

  KLINISKT/PATIENTNÄRA:
  Medellön: 32 366 kronor Lägsta lön: 27 600 kronor Högsta lön: 37 000 kronor

  ARBETSLEDANDE:
  Medellön: 46 263 kronor Lägsta lön: 35 000 kronor Högsta lön: 61 000 kronor

  FORSKANDE/UTVECKLANDE
  Medellön: 40 634 kronor Lägsta lön: 31 800 kronor Högsta lön: 48 700 kronor

  ADMINISTRATION:
  Medellön: 39 283 kronor Lägsta lön: 31 900 kronor Högsta lön:  47 600 kronor

  SAMTLIGA FYRA ARBETSOMRÅDEN:
  Medellön: 33 400 kronor Lägsta lön: 28 000 kronor Högsta lön: 38 692 kronor

  Lägsta (10:e percentilen) = den lön som 10 procent av de som svarat ligger under. Högsta (90:e percentilen) = den lön som 90 procent av de som svarat ligger under. Det vill säga det finns löner som är ännu lägre eller ännu högre. Dessa löner är inte angivna här.

 • FAKTA 2: Löneläget för nyexade fysioterapeuter

  Så här har lönerna för nyexaminerade fysioterapeuter förändrats de senaste fem åren inom region, kommun och privat sektor:

  KOMMUN:
  Medellön: 30 814 kronor (2019), 28 340 kronor (2018), 27 137 kronor (2017), 26 065 kronor (2016), 25 531 kronor (2015), 24 473 kronor (2014)

  Lägsta lön: 28 500 kronor (2019), 27 000 kronor (2018), 26 000 kronor (2017), 24 500 kronor (2016), 24 000 kronor (2015), 23 000 kronor (2014)

  Högsta lön: 33 500 kronor (2019), 30 000 kronor (2018), 28 550 kronor (2017), 27 500 kronor (2016), 27 000 kronor (2015), 25 700 kronor (2014)

  PRIVAT:
  Medellön: 28 069 kronor (2019), 26 163 kronor (2018), 26 023 kronor (2017), 25 084 kronor (2016), 25 041 kronor (2015), 24 326 kronor (2014)

  Lägsta lön: 27 000 kronor (2019), 25 300 kronor (2018), 24 500 kronor (2017), 24 500 kronor (2016), 23 000 kronor (2015), 21 000 kronor (2014)

  Högsta lön: 30 000 kronor (2019), 27 500 kronor (2018), 29 000 kronor (2017), 28 000 kronor (2016), 28 000 kronor (2015), 27 000 kronor (2014)

  REGION:
  Medellön: 26 540 kronor (2019), 26 534 kronor (2018), 25 452 kronor (2017), 24 474 kronor (2016), 24 053 kronor (2015), 23 167 kronor (2014)

  Lägsta lön: 25 600 kronor (2019), 25 500 kronor (2018), 24 500 kronor (2017), 23 800 kronor (2016), 23 500 kronor (2015), 22 500 kronor (2014)

  Högsta lön: 28 300 kronor (2019), 28 000 kronor (2018), 27 000 kronor (2017), 25 500 kronor (2016), 25 000 kronor (2015), 24 100 kronor (2014)

  Lägsta (10:e percentilen) = den lön som 10 procent av de som svarat ligger under. Högsta (90:e percentilen) = den lön som 90 procent av de som svarat ligger under. Det vill säga det finns löner som är ännu lägre eller ännu högre. Dessa löner är inte angivna här.