Distrikt Västerbotten har kommit överens med Västerbottens läns landsting om ett lönepåslag för fysioterapeuter i primärvården som tar på sig ett utökat yrkesansvar genom att skriva röntgenremisser.

Swedish Currency Close Up

– När primärvårdens ledningsgrupp nu beslutat att införa fysioterapeuters rätt att skriva röntgenremisser som ett nytt arbetssätt i primärvården i hela Västerbotten så är vi överens om att det är ett utökat yrkesansvar och att det därmed ska ersättas. Det kommer att ske med 750 per månad, från och med 1 april 2018, säger Kajsa Hedin, förhandlingsråd för Fysioterapeuterna Västerbotten.
– Det är helt klart en facklig seger för oss. I primärvårdsledningens information till verksamhetscheferna står det dessutom tydligt att den här ökningen inte tas av från löneöversynsutrymmet. Denna ersättning är helt separerad från det.
Det nya arbetssättet bygger på projektet Tre älvar som genomfördes under 2013–2014 med syfte att prova utökad direktaccess till sjukgymnaster som även hade rätt att skriva röntgenremisser. Resultaten visade bland annat smidigare patientflöden med kortade väntelistor, frigjorda läkartider, minskat antal röntgenremisser, minskade kostnader och en majoritet nöjda patienter.
– Det projektet var väldigt framgångsrikt. Sedan tog det ändå tre år innan landstinget kom fram till ett breddinförande, säger Kajsa Hedin.
Inom primärvården i Västerbotten arbetar cirka 70 tills vidare-anställda medlemmar i Fysioterapeuterna som berörs av det nya arbetssättet. Så här ska processen, som innehåller kompetensutveckling och kvalitetsgranskning, gå till: Varje fysioterapeut som vill ta på sig detta uppdrag ska först genomgå ett utbildningspaket. Så snart man är klar med utbildningen får man påbörja att skriva röntgenremisserna. När fysioterapeuten har skrivit fem röntgenremisser ska de gås igenom med den som är medicinskt ledningsansvarig i verksamheten.
– Syftet är att få till ett lärande och granska remisserna utifrån kvalitet och patientsäkerhet, det handlar inte om att leta fel, säger Kajsa Hedin.
En nyckel till denna fackliga framgång är att formulera sig tydligt om det utökade yrkesansvaret, anser Kajsa Hedin. Hon vill därför uppmana fysioterapeuter som får frågan om att ta på sig nya ansvarsområden att inte glömma att det också är en facklig fråga.
– Berätta det för ditt förhandlingsråd eller ditt lokala ombud! Då kan förbundet föra talan för fler kollegor. Det här är inte individfråga, det handlar om att gruppen fysioterapeuter får ett utökat yrkesansvar och därför ska frågan lyftas på ledningsnivå.