Arbetsmarknaden för fysioterapeuter fortsätter att se ljus ut. Framför allt spås efterfrågan öka inom kommun och äldreomsorg – som redan i dag har problem att få tag på personal.

Efterfrågan på fysioterapeuter kommer att öka snabbare än man hinner utbilda, tror förbundet. Foto: Colourbox.

Fysioterapeuter behöver knappast slåss om jobben, varken i dag eller de kommande fem åren. Det gäller både för nyexaminerade och erfarna. Den bedömningen gör Fysioterapeuterna i sin framtidsprognos, och bilden bekräftas av aktuella framtidsspaningar från både Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån, SCB. Framför allt förväntas efterfrågan på fysioterapeuter att öka inom kommunerna i och med omställningen till God och nära vård. Men även inom äldreomsorgen tros behovet av fysioterapeuter öka kraftigt då vi lever allt längre. Efterfrågan kommer att öka snabbare än vad utbildningsorterna hinner utbilda, tror förbundet.

Den ekvationen kommer att innebära en ännu större utmaning för kommuner och äldreomsorg som redan i dag har svårt att få tag på fysioterapeuter, säger Lena Zidén, ordförande i Sektionen för äldres hälsa. Därför blir det extra angeläget att göra det mer attraktivt att jobba med äldre, säger hon.
– De flesta som börjar läsa till fysioterapeut vill jobba med unga idrottsskadade, men majoriteten kommer ju att träffa äldre personer i jobbet eftersom de finns överallt. Ett sätt att öka attraktionskraften är genom att satsa på forskning inom området för att visa att det här är något som utvecklas.
Genom påverkansarbete försöker Sektionen för äldres hälsa få Sveriges kommuner och regioner, SKR, att inse att specialister behövs även inom kommunerna. Det är också ett sätt att göra arbetet mer attraktivt, säger Lena Zidén.
– Det har varit otroligt trögt, för man tycker att det räcker med generell kunskap. Just nu ger vi en kurs på universitetet i hälsofrämjande arbete med äldre för arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Men om man jobbar i kommunen är det svårt att få ledigt med lön för att gå kursen. Det är mycket lättare för dem som jobbar på sjukhus eller inom primärvård. Kommunernas syn på vidareutbildning är gammalmodig och behöver verkligen ryckas upp.