Den sista oktober stängde Ortopedmedicinskt center i Stockholm. Sammanlagt 18 fysioterapeuter jobbade där. Foto: Ernest Henry

Efter 33 år tvingas en specialistklinik i Stockholm lägga ner på grund av för låga ersättningar inom vårdval specialiserad fysioterapi.
– Det här är inte den sista kliniken som kommer att behöva lägga ner, säger Fysioterapeuternas Marie Granberg.

Det är Ortopedmedicinskt center i Stockholm som efter 33 år stängt dörren för sista gången. För låga ersättningsnivåer från Stockholms läns landsting, SLL, har gjort det ohållbart att driva den specialiserade verksamheten med 14 behandlingsrum vidare. När kliniken 2012 gick in i vårdvalet låg ersättningsnivåerna lågt, men det var ändå görbart, säger verksamhetschef Louise Sandberg.
– Man fick jobba mer för samma peng, men man kunde ändå få ekonomi i det, säger hon.

Men när den generella ersättningen sänktes med fem procent 2015 blev det ännu tuffare, och de tajta ramarna har gjort verksamheten ohållbar ur ett arbetsmiljö- och patientsäkerhetsperspektiv, säger Louise Sandberg.
– De låga ersättningarna gör att du måste springa fortare hela tiden. Ska du kunna lyfta lön måste du ha många fler patienter, och du orkar inte hålla det tempot. Man kan ha 17 patienter på en dag, och när du är på din 15:e är det inte säkert nånstans. Du orkar inte vara skärpt och göra bra bedömningar. Det finns också en risk att man inte hinner skriva sina journaler i den takt man borde.
Med så många patienter kan man inte heller utnyttja sin specialistkompetens, säger Louise Sandberg. Det finns helt enkelt inte tid att ta de mer komplicerade patienterna som kräver mer utredning.
– Många upplever både fysiskt och psykiskt att det här är ett för högt arbetstempo, säger hon. Men många är också frustrerade över att inte kunna använda den specialistkompetens som de har kämpat för.

Marie Granberg, ordförande i Fysioterapeuternas företagarråd, säger att förbundet i många år har varnat både politiker och SLL för vad de snåla nivåerna inom vårdvalet kommer att leda till.
– Det här är inte den sista kliniken som kommer att behöva lägga ner, säger hon. Ersättningen bör ligga högre än den nationella taxan. Man måste få betalt för sin specialistkompetens. Ibland har ersättningarna för specialiserade fysioterapeuter till och med legat lägre än för primärvårdsvalet. Det är ett feltänk.
Förbundet har bedrivit ett intensivt påverkansarbete för att få till en förändring, säger Marie Granberg, och nu ser det ut att eventuellt kunna bära frukt. I december ska nämligen Hälso- och sjukvårdsnämnden presentera ett förslag på nytt ersättningssystem inom vårdvalet.
– Men det är alldeles för sent, säger hon. Det har gått, och går, för långsamt.

På nedlagda Ortopedmedicinskt center säger Louise Sandberg att den låga ersättningsnivån slår hårt mot kvinnligt företagande eftersom majoriteten av anställda inom vården är kvinnor.
– Vårdval skulle möjliggöra kvinnligt företagande och småskalighet inom vården, men tyvärr har debatten präglats av vinster i välfärden. Inom många andra välfärdsområden problematiserar man inte vinster så som man gör inom sjukvården. Det är till och med svårt att få en rimlig lön i vårdval specialiserad fysioterapi. Jag vill ha en mer nyanserad debatt om vinsterna i vården.