På seminariet deltog Heidi Kosakowski som höll i det hela, Carmen Suarez Serrano från Spanien, Ruchi Varshney från Indien samt Nnenna Nina Chigbo från Nigeria. Foto: Skärmdump

Ge aldrig upp och låt ingen döma dig! Det var ett av budskapen från Ruchi Varshney, ordförande för kvinnliga fysioterapeuter i Indien, på världsorganisationens seminarium på Internationella kvinnodagen.

World Physioterapy arrangerade
på Internationella kvinnodagen den 8 mars ett seminarium på temat ledande kvinnor inom den globala fysioterapin. En av de inbjudna talarna var Ruchi Varshney som har organiserat Indiens kvinnliga fysioterapeuter i ett eget förbund för vilket hon är ordförande. En resa som hon på seminariet beskrev som en ”berg- och dalbana”, eftersom hon fått ta itu med patriarkala strukturen inom landet. Allting började när hon som nybliven mamma nekades den betalda föräldraledigheten hon hade rätt till.
– Men det gällde inte bara mig, berättade hon. Många kvinnor är rädda att ens tala om att de är gravida av rädsla att behöva sluta jobba.

När Ruchi Varshney för några år sedan vågade berätta om sina erfarenheter på en konferens i Indien var det många kvinnor som kände igen sig.
– De sa att min berättelse fick dem att bestämma sig för att inte sluta med sitt yrke, utan stanna kvar. Det blev helt avgörande för mig att vilja fortsätta den här resan. För om jag kunde koppla ihop kvinnliga fysioterapeuter i Indien så kunde jag också göra skillnad i mitt land.
Strax därpå deltog Ruchi Varshney i det indiska fysioterapiförbundets kongress och såg bara män i ledande positioner. När hon frågade förbundets ordförande vem som representerar alla kvinnor i en profession som är kvinnodominerad, blev svaret:
– Vill du göra något för kvinnorna så varsågod. Och ja, det har skapat en revolution i Indien. Det var som att alla bara väntade på att den här plattformen skulle komma! Jag önskar att världsorganisationen kunde skapa en liknande plattform på global nivå, för det finns flera länder där kvinnor inte har de här möjligheterna.
Ruchi Varshney gav också sin syn på vilka utmaningar hon ser för kvinnor att nå ledarpositioner inom fysioterapin. Dessa utmaningar gäller i stora delar av världen, sa hon.
– Man gifter sig, skaffar barn och försvinner från yrkeslivet innan man är riktigt etablerad. Och sedan är det svårt att komma tillbaka. Men det saknas också kvinnor i ledarpositioner att ha som förebilder. Vem ska man ha som mentor om man vill ta sig vidare?

Ruchi Varshney. Foto: Agneta Persson

Rädslan för att ta alla risker det innebär att få en ledarroll är också en utmaning, sa hon. För den kvinna som strävar uppåt kan också bli utsatt för reaktioner från omgivningen som kan förstöra motivationen och riskera att man hoppar av. Själv har hon blivit utsatt för både hot och hat av manliga fysioterapeuter i sitt land (se tidigare reportage i Fysioterapi).
Så vad har motiverat henne att hålla sig kvar? Bland annat alla stabila män runt henne, sa hon.
– Min pappa, min man, mina söner, mina manliga vänner. Alla de män som inte hotades av en kvinna som var på väg upp. De har alltid stått bakom mig. Men också alla kvinnor som aldrig har tillåtit mig att sluta.
Till andra kvinnor som är på väg mot en ledande position inom fysioterapin i världen hade Ruchi Varshney ett budskap:
– Prata för alla andra som inte har samma möjlighet som du. För deras talan, höj din röst för dem. Ge aldrig upp. Sluta aldrig. Fortsätt tro på dig själv, låt ingen döma dig. Du vet vad du är. Kraften finns inne i dig, du behöver bara plocka fram den.

På seminariet talade också Nnenna Nina Chigbo, ordförande för fysioterapeuternas organisation i Nigeria. Hon berättade hur hon gick emot traditionen att stanna hemma och ta hand om familjen och lämnade både man och barn ett år för att åka till USA på ett stipendium.
– Jag lärde mig jättemycket om ledarskap under mitt år i USA, berättade hon. Och nu är jag ordförande för Nigerias fysioterapeuter! Trots att man här förväntas att som kvinna sitta snällt och fint och synas men inte höras. Man förväntas ta hand om familjen och laga mat. Men den föreställningen ska inte hindra kvinnor från att förverkliga sina drömmar. Alla äter, alltså ska alla kunna laga mat.
Talade gjorde också Carmen Suarez Serrano, ordförande för fysioterapeuternas organisation i Spanien. Hon har också behövt stångas med traditionella roller i samhället som de andra talarna, även om förutsättningarna varit annorlunda.
– Det har alltid funnits lika möjligheter för män och kvinnor att få ledarroller inom fysioterapin, sa hon. Men problemet är att det är svårt att hitta balansen mellan karriär och familj. Att ha en ledarroll kräver mycket tid, och det är inte lätt om man har familj eller ett socialt liv. Det är en utmaning för kvinnor att nå ledarpositioner inom fysioterapin.

Fotnot: I december 2019 besökte Fysioterapi Ruchi Varshney i Indien. Reportaget om hur hon organiserat kvinnliga fysioterapeuter finns HÄR!