Fysioterapeuter på Blekingesjukhuset i Karlskrona har länge brottats med underbemanning, hög arbetsbelastning och bristande stöd i vad de ska prioritera i sitt rehabiliteringsuppdrag. Nu väljer allt fler att sluta.

Kompetensflykten från Blekingesjukhuset i Karlskrona har pågått sedan i somras. Foto: Håkan Linder

Sedan i somras har sex fysioterapeuter (av totalt ett 20-tal heltidstjänster) valt att sluta på sjukgymnastiken på Blekingesjukhuset i Karlskrona, rapporterar P4 Blekinge. Många har mycket lång erfarenhet. En av dem är Carina Abrahamsson, som efter 30 år bestämt sig för att lämna.
– Just nu är jag färdig på sjukhuset. Det har blivit för mycket för oss, säger hon.
Att fler kan vara på väg att lämna eftersom krisen fördjupats, befarar Emma Håkansson, fysioterapeut och arbetsplatsombud.
– Vi förlorar väldigt mycket kompetens och erfarenhet som inte kommer kunna ersättas på flera år. Vi som är kvar upplever stark oro över hur det ska bli, säger Emma Håkansson till P4 Blekinge.

Verksamhetschefen på Rehabkliniken, Stefan Mogren, beskriver läget som akut. För att hantera läget kommer man behöva begränsa rehabiliteringsuppdraget, vilket kan komma att få konsekvenser för patienterna med längre väntetider eller uteblivna insatser.
Hälso- och sjukvårdsdirektören Kjell Ivarsson säger till P4 Blekinge att läget är oroväckande. Han vill undersöka varför fysioterapeuterna lämnar och försöka hitta lösningar där personalen kan avlastas.
– Först och främst behöver vi ha ett nära samtal med de medarbetare som arbetar kvar här och ha en dialog om hur vi kan lösa den akuta situationen, säger Kjell Ivarsson.
Det som måste till direkt, säger han, är att stoppa kompetensflykten så att avdelningen inte tappar fler kompetenser.
– Det är det absolut viktigaste.

I en uppdatering av situationen rapporterar P4 Blekinge att Region Blekinge gjort en lex Maria-anmälan angående två barn inom habiliteringen som har fått allvarliga vårdskador på grund av personalbristen.

Lyssna på radioinslagen här:
Kris på sjukhusavdelning – personal orkar inte jobba kvar
“Vi måste stoppa så vi inte tappar fler kompetenser”
Region Blekinge: Brist på personal har orsakat vårdskador hos barn