Nu får fysioterapeuter inom specialistpsykiatrin i Region Skåne en kompetensstege. Förhoppningen är att den ska synliggöra professionen. Men någon garanterad löneutveckling finns inte.

Stegen ska vara en hjälp för både anställd och chef att få syn på kompetensen. Bild: Colourbox

Det är fack och arbetsgivare som tillsammans har kommit överens om hur kompetensstegen ska se ut. Från Fysioterapeuterna har bland annat Maria N Ovesson, verksam fysioterapeut inom psykiatrin samt vid fysioterapeututbildningen i Lund, medverkat.
– Stegen ska användas vid medarbetarsamtalet och tanken är att både fysioterapeuter och chefer ska ta hjälp av den för att se var man befinner sig, vilken kompetensnivå man är på och hur man ska komma vidare om man vill det. Den är också något konstruktivt att lyfta fram för att synliggöra vår profession inför chefer som inte alltid vet vad en fysioterapeut gör.

Stegen består av fyra nivåer som förenklat kan beskrivas så här: På nivå ett är man ny som legitimerad fysioterapeut. På nivå två har man fått både erfarenhet och breddad kompetens. Nivå tre innebär en påbörjad och fullföljd specialistutbildning, och på nivå fyra har man spetskompetens inom fysioterapeutisk diagnostikmetod och intervention för patienter med komplex psykisk ohälsa och sjukdom.
– En fysioterapeut kan ”backa” i kompetensstegen. Om du till exempel är specialist inom ett område och byter till något helt annat så hamnar du på en lägre nivå igen.
Men någon garanterad löneutveckling är inte kopplad till kompetensstegen.
– Det är klart det hade varit bra med ett tydligare ramverk kring det, säger Maria N Ovesson, men arbetsgivaren gick inte med på det. Men går man vidare och utvecklar sig och skaffar bättre kompetens så är det klart att man kan använda det som löneargument.