Nästa år har fysioterapeuter i Region Jönköping chans att specialisera sig på betald arbetstid. Drygt 14 miljoner kronor öronmärks för utbildningstjänster inom vården.

Fysioterapeuter i Jönköping får snart chansen att plugga på betald arbetstid. Foto: Colourbox

I dag har Region Jönköping 70 utbildningstjänster – för sjuksköterskor. Från och med årsskiftet blir den betalda utbildningen tillgänglig för fler akademiska yrken inom vården.
– Vi har fått 14 miljoner i statsbidrag för att även fysioterapeuter, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, dietister, arbetsterapeuter, psykologer med flera ska kunna få dessa tjänster.

Det säger Rachel De Basso som är ordförande för nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköping. Hur många tjänster det kan handla om, eller exakt hur upplägget ska se ut, är ännu inte klart. Det finns inte heller någon karriärplan efter avslutad utbildningstjänst.
– Vi har inget färdigt i dag, säger Rachel De Basso, utan vi kommer att arbeta vidare med detta. Men det är viktigt att man får lön efter den kompetens man har. Ändras kompetensen, vilket den kommer att göra, måste det synas i lönekuvertet. Den fördjupade kunskapen måste också tas tillvara ute i verksamheten.
Den som är intresserad av en utbildningstjänst ska vända sig till sin chef, som är den som formellt gör ansökan.