En ny studie från Högskolan Dalarna och FoU Sörmland visar att risken för fallolyckor och fallskador på jobbet kan minskas genom ett judoinspirerat träningsprogram.

Judoinspirerad fallträning

En grupp fysioterapeuter/sjukgymnaster vid Sabbatsbergsgeriatriken tränar judoinspirerad fallteknik. Foto: Lars Clason/YMR.

I den nya studien har totalt 79 män och kvinnor från olika arbetsplatser i Sverige genomgått ett tio veckors träningsprogram. Det innehöll balans- och styrkeövningar samt träning av judofallteknik och genomfördes en gång per vecka i 50 minuter.
Studieresultaten visade att träningen gav ökad styrka, balans, tilltro till den egna förmågan att inte falla samt bättre fallteknik. Efter 10 veckor klarade deltagarna bland annat att falla bakåt från stående med korrekt fallteknik.
– Ett relativt kort träningsprogram med få sessioner åstadkommer tydliga, mätbara effekter genom att minska kända riskfaktorer för fallolyckor och ger ökad fallkompetens hos deltagarna, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi på Högskolan Dalarna, i ett pressmeddelande.
– Resultatet är starkt och entydigt och pekar åt samma håll, säger han vidare. Vår forskning visar att fallträningsprogrammet signifikant har förbättrat fallkompetensen hos deltagarna i studien, vilket innebär minskad skaderisk vid ett eventuellt framtida fall.

Programmet är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet som bestod av en läkare, tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut, alla är judotränare med svart bälte. Studien gjordes på uppdrag av AFA Försäkring som i ett samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet vill förebygga fallolyckor på svenska arbetsplatser.

Artikeln: Health promotion and prevention: The impact of specifically adapted judo-inspired training program on risk factors for falls among adults, Preventive Medicine Reports, Volume 19, September 2020, 101126