I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till området fysioterapeutisk grundbehandling vid höft- och knäartros. 

Exempelövning från Artrosportalen vid Lunds universitet som erbjuder videoklipp med övningar för både knä- och höftartros. Foto: Skärmdump från Youtube.

SAMMANFATTAT Både internationella och nationella riktlinjer rekommenderar att grundbehandling av artros i höft och knä ska bestå av patientutbildning, fysisk träning och (vid behov) viktnedgång. I Sverige har grundbehandling erbjudits i form av artrosskola sedan mer än ett årtionde tillbaka men många får inte vård i rätt tid eller i enlighet med riktlinjerna. Nyligen har Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för höftleds- och knäledsartros tagits fram i linje med omställningen till God och nära vård. Målen med vårdförloppen, som utgår från primärvården, är att skapa en jämlik och effektiv vård tidigt i sjukdomsförloppet och att patienter ska omhändertas i enlighet med behandlingsriktlinjerna. Centralt i vårdförloppen är patientkontraktet som ska stärka patientens delaktighet. Dessa vårdförlopp ska nu implementeras på regional nivå.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.