Förbundsstyrelsen beslutade idag att lämna avtalssamarbetet med Vårdförbundet inom OFR. Omkring 7 300 av Fysioterapeuternas medlemmar berörs. Ett skäl till beslutet är att Vårdförbundet vill ändra stadgarna för samarbetet för att själva få mer inflytande.

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal meddelade idag att förbundet kommer att lämna avtalssamarbetet med Vårdförbundet. Foto: Eva Dahlin

Fysioterapeuternas avtalssamarbete med Vårdförbundet gäller medlemmar anställda inom kommuner, landsting, regioner samt företag inom Sobona och det startade 1 april 2010. Dåvarande LSR (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund) gick in i samarbetet för att stärka sin ställning inom svensk hälso- och sjukvård. Ihop med Vårdförbundet skulle man verka för att de kollektivavtal som tecknades skulle ge bättre förutsättningar för medlemmarnas yrkes- och verksamhetsutveckling. Men idag fattade förbundsstyrelsen beslutet att avsluta samarbetet, berättar förbundsordförande Stefan Jutterdal.

– Tanken när vi tecknande avtalet var att två förbund som jämbördiga parter skulle bli starkare tillsammans, och att vi skulle stärka arbetet med patient- och professionsfrågorna. Det har fungerat bra, men de senaste två åren har vi funderat på om inte Fysioterapeuterna skulle kunna uppnå ännu bättre resultat inom bland annat karriär- och kompetensfrågorna genom att hitta andra samarbetsparter, säger Stefan Jutterdal.
– När nu Vårdförbundet vill ändra stadgarna för vår samverkan från ett jämbördigt förhållande till att inflytandet skulle vara viktat 75 procent mot 25 procent mellan dem och oss, plus att deras ordförande skulle ha utslagsrösten vid beslut, då är det varken acceptabelt eller intressant för oss att stanna kvar. Det blev lätt för oss att fatta det beslut om att lämna som hade mognat fram i bakgrunden.

Fysioterapeuterna och Vårdförbundet har byggt goda relationer under de senaste åren.
Har Vårdförbundet inte varit berett att lyssna till Fysioterapeuternas invändningar?
– Nej, de har inte kommit med något motbud, och vi är inte intresserade längre. Men relationen mellan Fysioterapeuterna och Vårdförbundet är fortfarande god, det här beslutet rör ju bara avtalssamarbetet. Våra förbund kommer att vilja jobba tillsammans för att påverka i andra frågor, även om vår avtalssamverkan nu avslutas, säger Stefan Jutterdal.

Fysioterapeuterna ska ansöka om inträde i AkademikerAlliansen där man ser möjligheter till nya samarbeten med andra hälsoförbund. Illustration: Colourbox

Som en konsekvens av att Fysioterapeuterna avslutar samarbetet med Vårdförbundet inom OFR, har förbundsstyrelsen också tagit ett beslut om att begära utträde ur OFR och ansöka om inträde i AkademikerAlliansen, som är en samverkansorganisation för förhandling inom offentlig sektor.
– Vi har redan kontaktat AkademikerAlliansen och ser att vi i denna nya konstellation skulle kunna finna nya samarbeten med andra akademiska hälsoförbund. Inom AkademikerAlliansen finns exempelvis förbunden för arbetsterapeuter, psykologer, farmaceuter, logopeder med flera. Vi tror att flera hälsoförbund kan bli starkare i ett gemensamt påverkansarbete, säger Stefan Jutterdal.

Vad innebär ett byte från OFR till AkademikerAlliansen rent avtalsmässigt?
– Vårt nuvarande HÖK 16-avtal gäller till den sista mars 2019. När vi frånträder det, och under förutsättning att AkademikerAlliansen tar emot oss, påbörjas förhandlingar tillsammans med AkademikerAlliansen för att Fysioterapeuterna ska få komma med i HÖK-T-avtalet plus förhandlingar om villkoren i detta avtal, förklarar Stefan Jutterdal. Vårt mål är att ytterligare stärka karriär-, kompetens- och specialistfrågorna och där kommer vi att driva på hårt. Och det kommer vi inte att vara ensamma i, det har vi stort stöd för bland de andra hälsoförbunden.

När samarbetet med Vårdförbundet inleddes 2010, var ett tungt vägande skäl att förbundet skulle få större möjlighet att komma till förhandlingsbordet med Sveriges kommuner och landsting.
Hur har det gått när man tittar i backspegeln?
– Vi har haft stor nytta av just det, att vi har kommit till förhandlingsbordet, men förbundet har gjort en lång resa sedan 2010. Då behövde vi jaga för att få vara med, det behöver vi inte längre. Nu är vi är efterfrågande och respekterade för att vi konstruktivt driver viktiga frågor som berör framtidens hälso- och sjukvård. Vi har en helt annan trovärdighet och en starkare position idag, säger Stefan Jutterdal.

Läs mer: Här kan du läsa Fysioterapeuternas information om beslutet.