Anställda ska inte själva behöva bekosta sina arbetskläder. Det skriver Fysioterapeuterna tillsammans med tre andra vårdförbund i ett kritiskt remissvar till Arbetsmiljöverket.

Foto: Colourbox

I Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter om smittrisker inom vård och omsorg står det att arbetsgivaren ska stå för tvätten av personalens arbetskläder. Men det framgår inte vem som ska stå för inköpet av kläderna. I ett gemensamt remissvar skriver Fysioterapeuterna, Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal att arbetsgivarens ansvar måste förtydligas så att det inte går att misstolka. ”Det är orimligt att vård och omsorgspersonal själva ska bekosta sina arbetskläder och därmed betala för sin egen arbetsmiljö”, skriver de.
Problemet är störst för Kommunals medlemmar, men även för fysioterapeuter är arbetskläder en angelägen fråga.
– Fysioterapeuter är ju rörliga, så det är klart att det här är något som påverkar många, säger Fysioterapeuternas förhandlingschef Torbjörn Bidebo.
Det kan till exempel handla om att förflytta sig mellan privata hem eller olika byggnader, säger han. Finns det då inga specifika arbetskläder är det lätt att den privata jackan eller skorna åker på.
– Det är ett absolut krav från vår sida att arbetsgivaren ska lösa det här, både ur patientsäkerhets- och arbetstagarperspektiv, säger han. Det innebär ingen större kostnad. Tvärtom, man kan spara mycket pengar på att stoppa smittspridning.

Remissyttrandet finns här.