Fysioterapeuter i England, Skottland, Nordirland och Wales är missnöjda med det senaste lönepåslaget som inte ens täcker halva inflationen. Nu går drygt 4 000 ut i strejk.

Fysioterapeuterna har röstat om de ska strejka eller inte. Foto: Chartered Society of Physiotherapy, CSP

Det är statligt anställda inom hälso- och sjukvården i de fyra länderna som är missnöjda med senaste löneförhöjningen som innebär samma summa för alla, oavsett lön. För de flesta fysioterapeuter innebär påslaget en löneökning på fyra procent, men för somliga blir det betydligt mindre. Men med tanke på att inflationen ligger runt tio procent betyder det i praktiken en lönesänkning, påpekar fysioterapeuternas fackförbund Chartered Society of Physiotherapy (CSP). ”Det är mindre än halva inflationen för de flesta av våra medlemmar, och mindre än en tredjedel för dem med högre lön”, skriver förbundet och konstaterar att ”hälso- och sjukvårdspersonal behöver och förtjänar en löneökning som håller takt med inflationen.”

Före årsskiftet fick medlemmarna rösta om de ska godta löneförhöjningen eller gå ut i strejk. I både England och Wales röstade drygt 80 procent för strejk, medan medlemmarna i Skottland röstade för att acceptera påslaget. Utfallet i Nordirland är ännu oklart. I ett första steg tas 4 200 av organisationens drygt 60 000 medlemmar ut i strejk den 26 januari och en gång till den 9 februari. Leder det inte till ett högre påslag kommer ytterligare strejkdagar att planeras in.
”Vi vet att strejk är en absolut sista utväg för medlemmarna, men hälso- och sjukvårdspersonal förtjänar inte bara bättre betalt, de är också i desperat behov av det i dessa kristider med ökade levnadsomkostnader” säger CSP. Och vidare: ”Det är grundläggande att regeringen tar fram ett bättre erbjudande för att undvika ännu fler strejker och för att visa att de förstår vidden av problemet.”