Nu finns de första nationella riktlinjerna för epilepsi. I dem betonar Socialstyrelsen vikten av tidig diagnos, uppföljning och kontinuitet i vårdkontakterna samt satsningar på multiprofessionella epilepsiteam.

Ungefär 4 000 vuxna och 1 500 barn får diagnosen epilepsi i varje år. Foto: Colourbox

Särskilda satsningar på epilepsi behövs inom barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen, anser Socialstyrelsen. Enligt rekommendationerna i de nya riktlinjerna (prioritet 2) bör hälso- och sjukvården erbjuda ett multiprofessionellt teamomhändertagande för barn, ungdomar och vuxna med epilepsi med samtidig intellektuell eller annan bestående funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen vill därför se en ökning av antalet etablerade multiprofessionella team så att det finns ett team per 2000 vuxna med epilepsi och ett team per 500 barn med epilepsi. Eftersom det idag saknas en etablerad teamorganisation, räknar myndigheten med att de nya teamrekommendationerna kräver en nationell ekonomisk förstärkning på 50 miljoner per år.

I summan ingår en fysioterapeut på deltid i varje epilepsiteam inom barn- och ungdomshabiliteringen.
Omkring 5 500 personer får diagnosen epilepsi varje år, (cirka 4 000 vuxna och cirka 1 500 barn). Enligt patientregistret har cirka 81 000 diagnosen, men i publicerade studier uppskattas det vara mellan 60 000 och 70 000 som har aktiv epilepsi.

Läs mer om riktlinjerna på socialstyrelsen.se