Region Stockholm har avregistrerat flera fysioterapeuter som är verksamma inom nationella taxan. De förlorar därmed både inkomsten och rätten att överlåta sin verksamhet. Nu har förbundet anmält regionen till Justitieombudsmannen, JO.

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Foto: Colourbox

Hittills i år har ett 30-tal personer som är verksamma inom nationella taxan i Region Stockholm tagit emot så kallade avregistreringsbeslut från regionen. Det innebär att de har blivit avregistrerade från regionens förteckning över fysioterapeuter som är verksamma enligt lagen om ersättning vid fysioterapi, LOF. Anledningen är att regionen inte anser att de uppfyller det så kallade heltidskravet som är ett måste för att få ut ersättning på taxan.
Bland de drabbade finns bland annat en fysioterapeut som lider av en sjukdom som innebär nedsatt arbetsförmåga, men där flera läkarintyg styrker att hon är kapabel att fortsätta jobba i mindre omfattning. Nedsatt arbetsförmåga på grund av till exempel sjukdom eller föräldraledighet är enligt lagen ett giltigt undantag från heltidskravet och man ska därmed kunna fortsätta jobba på taxan. Ändå väljer alltså Region Stockholm att avregistrera.

En tidigare dom i kammarrätten ger regionen rätt att avregistrera fysioterapeuter från förteckningen – med hänvisning till att det endast är en ”administrativ handling” och inte reglerar själva rätten till ersättning. Men i praktiken är det just så som Region Stockholm verkställer dessa beslut. För den som åker ur systemet står utan inkomst eftersom det är själva registreringen i den aktuella förteckningen som gör det möjligt att fakturera enligt Region Stockholms tillämpning. Den som avregistreras får dessutom inte heller lov att överlåta sin verksamhet till någon annan.
När kammarrätten fattade sitt beslut gjorde den det utifrån att regionen intygat att förteckningen bara används som ett administrativt verktyg och inte för att stänga av en fysioterapeut från rätten till ersättning, säger Fysioterapeuternas chefsjurist Dominika Borg Jansson. Kammarrätten slog även fast att avregistreringsbesluten saknar rättslig verkan och alltså inte påverkar fysioterapeutens rätt att verka inom ramen för LOF.
– När regionen trots det tillämpar avregistreringarna på ett sätt som innebär att personen i fråga inte längre kan verka enligt lagen så skiljer det sig från vad regionen har sagt i rätten, säger hon.

Hon misstänker att Region Stockholm genom det här sättet att agera tar chansen att göra sig av med folk som jobbar på nationella taxan, ett system som ingen region gillar. I anmälan till Justitieombudsmannen skriver hon att det är allmänt känt att regionerna inte är nöjda med LOF som de anser inkräktar på det regionala självstyret. Lösningen med en bristfällig reglering är emellertid inte att eliminera de vårdgivare som, i flertalet fall sedan mycket lång tid tillbaka, verkar inom dessa lagars ramar, utan att på ett sakligt sätt lyfta behovet av lagreformer med beslutsfattare.”
– Vi är inte heller helt förtjusta i LOF, säger Dominika Borg Jansson. Vi hade hellre haft en lösning där man på laglig väg kan stänga av en fysioterapeut, för då kan vi också överklaga. Nu finns inte ens någon möjlighet att överklaga eftersom lagstiftaren inte förutsåg det här. Man kan alltså stänga av fysioterapeuter helt och kalla det för ett ”avregistreringsbeslut” och det är formellt korrekt. Men kontentan blir att de inte får en spänn. De kan inte ens överlåta sin verksamhet. De ser sina livsverk raseras.

Med hjälp av JO-anmälan vill Dominika Borg Jansson efterlysa både rätt och moral, säger hon.
– Är det verkligen okej i en rättsstat att kalla något för en ”administrativ handling” men i praktiken eliminera en vårdgivare helt och hållet? Det här handlar om äldre personer som på grund av sin hälsa behöver trappa ner sin verksamhet. Men i stället mister de allt. Det regionen i praktiken säger är att de inte längre är önskvärda när de inte kan jobba fullt ut.
Tidningen Fysioterapi har sökt Region Stockholm för en kommentar. Anna Ingmanson, avdelningschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, skriver via regionens pressavdelning i ett mejl: ”Vi har tagit emot Fysioterapeuternas JO-anmälan. Vi ska nu gå igenom anmälan för att därefter formulera ett svar till JO där vi sammanfattar vår syn på anmälningen.”