Nationella taxan bör inte avvecklas innan ett nytt fungerande ersättningssystem är på plats. Det menar Fysioterapeuterna i sitt remissvar till ett utredningsförslag.

Ett nytt fungerande system måste vara på plats innan taxan läggs ner, anser Fysioterapeuterna. Bild: Colourbox

Framtiden för lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, har stötts och blötts i mer än tio år. I praktiken handlar det om huruvida ersättningssystemet nationella taxan ska finnas kvar eller inte. Nu har en statlig utredning föreslagit att taxan ska avvecklas till slutet av 2025, med en övergångsperiod till 2032. Men det är för tidigt, anser Fysioterapeuterna som i sitt remissvar till Socialdepartementet skriver att det inte är rimligt att ett nytt system är på plats till dess. Förbundet påpekar också att utredningen inte ger någon tydlig bild av hur de 1 321 fysioterapeuter som under 2022 utförde över två miljoner behandlingar ska ersättas.
Många privatpraktiker känner sig därmed osäkra på framtiden, skriver förbundet, vilket innebär en överhängande risk för kompetensflykt och nedlagda fysioterapimottagningar. ”Fysioterapeuterna motsätter sig därför utredningens förslag att lägga ner Lag om Fysioterapi (LOF), innan det finns ett för små vårdgivare fungerande alternativt upphandlingssystem på plats.”

Förbundets remissvar finns HÄR.