Senast Fysioterapeuterna strejkade var 1995. Foto: Tidningen Fysioterapi

En längre konflikt mellan fack och arbetsgivare i Göteborgs hamn har fått arbetsmarknadsministern att vilja inskränka strejkrätten. Majoriteten av Sveriges fackförbund protesterar mot förslaget, däribland Fysioterapeuterna.

”Att riskera den svenska kollektivavtalsmodellen på grund av ett enskilt fall är inte försvarbart”. Det skriver Fysioterapeuterna tillsammans med flera andra Sacoförbund i en gemensam kommentar till den enkätundersökning som tidningen Arbetsvärlden nyligen har gjort. Tidningen ställde frågan ”bör strejkrätten inskränkas?” till samtliga TCO- och Saco-förbund. Av TCO:s 14 förbund svarar 12 nej, och av Sacos 23 förbund svarar 20 nej. När tidningen Arbetaren ställde samma fråga till LO-förbunden svarade 13 av 14 nej.

Det gemensamma uttalandet från bland annat Fysioterapeuterna poängterar att den utredning av rätt till stridsåtgärder som nu pågår, som en direkt konsekvens av hamnkonflikten, är till för att lösa ett lokalt problem och därför inte är något som ska drabba hela den svenska kollektivavtalsmodellen:
”Utredningen har fått i uppdrag att lösa den enskilda situation som uppstått i Göteborgs hamn. Uppdraget är dock så utformat att det riskerar att påverka hela arbetsmarknaden. Om fredsplikt införs för konkurrerande fackförbund får det stora konsekvenser på tjänstemannasidan, där det i dag är vanligt med flera avtal på samma arbetsplats. Med en sådan ordning kan det bli svårt att få till stånd en mångfald av avtal där fackförbund kan tillvarata sina medlemmars intressen. Vilket i sin tur innebär ett ingrepp i föreningsfriheten. Dessutom öppnar en sådan ordning för avtalsshopping, där arbetsgivare kan välja det avtal som anses mest förmånligt för dem. Den svenska kollektivavtalsmodellen fungerar idag bra, med några få undantag. Att riskera den svenska kollektivavtalsmodellen på grund av ett enskilt fall är inte försvarbart. Det är självklart också viktigt att de fackliga organisationerna tar ansvar för att den svenska kollektivavtalsmodellen fungerar.”

I korthet går striden i Göteborgs hamn ut på oenighet mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals. Trots att en majoritet av de anställda är medlemmar i Hamnarbetarförbundet är det Transport som arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal med. Därmed gäller inte fredsplikten för Hamnarbetarförbundet, en möjlighet till påtryckning som facket använt sig av ett flertal gånger vid oenighet med arbetsgivaren de senaste åren med strejker och blockader.

Senast Fysioterapeuterna strejkade var 1995. Anledningen var att arbetsgivarna tecknat skräddarsydda avtal med flera Saco-förbund, men vägrat göra detsamma för sjukgymnasterna.
I ett pressmeddelande den 29 november 1995 skriver dåvarande Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, LSR:
”Vi konstaterar att arbetsgivaren särbehandlar ett litet, kvinnodominerat förbund. Vi har inte ens erbjudits att diskutera det avtal arbetsgivaren föreslagit Vårdförbundet SHSTF och som redan tecknats för 800 000 landstings- och kommunanställda. På den privata sektorn finns sedan länge branschavtal. Vi beklagar att Landstingsförbundet i detta fall låter organisationspolitiska hänsyn väga tyngre än lönepolitiska argument.”
400 sjukgymnaster togs ut i strejk, och all nyanställning och allt mertids- och övertidsarbete sattes i blockad.