Region Stockholm har på senare tid avregistrerat flera fysioterapeuter som är verksamma inom nationella taxan. Utan giltiga skäl, anser Fysioterapeuterna som begärt rättslig prövning av agerandet.

Fysioterapeuterna överväger en JO-anmälan av regionen. Foto: Colourbox

En av de fysioterapeuter som Region Stockholm har avregistrerat ur förteckningen över vilka som är verksamma inom taxan lider av en sjukdom som innebär nedsatt arbetsförmåga. Flera läkarintyg styrker dock att hon fortfarande är kapabel att fortsätta jobba, även om detta sker i mindre omfattning. Trots att en prejudicerande dom från 2018 slagit fast att det går att uppfylla det så kallade heltidskravet inom nationella taxan även om man drabbas av långvarig sjukdom väljer regionen att avregistrera fysioterapeuten. Regionen underkänner läkarintygen och kan därmed hävda att heltidskravet inte uppfylls.
– Här finns alltså en prejudicerande dom om heltidskravet som inte följs, säger Fysioterapeuternas chefsjurist Dominika Borg Jansson. Regionen har inte bara skärpt tillämpningen av lagen om ersättning vid fysioterapi utan går till och med helt utanför den.

Regionens beslut går inte att överklaga, men i december begärde förbundet en så kallad laglighetsprövning av beslutet om avregistrering hos förvaltningsrätten. Någon dom har ännu inte kommit. Läkarförbundet har nyligen fått ett liknande fall prövat i förvaltningsrätten som upphävde Region Stockholms beslut att avregistrera en läkare från systemet. Men kammarrätten gav regionen rätt att avregistrera med hänvisning till att det är ett beslut om ett administrativt system, inte beslut om rätt till ersättning.
I praktiken innebär det dock att den som åker ur systemet står utan inkomst eftersom det är registreringen i den aktuella förteckningen som gör det möjligt att fakturera. För den som är avregistrerad innebär det dessutom att det inte heller går att överlåta den egna verksamheten.
– Vi kommer nu att ta kontakt med politiker för att diskutera hur det här tillämpas, säger Dominika Borg Jansson. Vi överväger också att göra en JO-anmälan.

Har du som företagare blivit avregistrerad? Här finns information om hur du kan göra.