I varje nummer av Fysioterapi sammanfattar forskare aktuell evidens på olika områden. Nu har turen kommit till fysioterapi vid covid-19 och postcovid. 

Saturationsmätare behövs på alla vårdnivåer för att kunna observera syresättningen före, under och efter ett test eller en övning. Foto: Colourbox

SAMMANFATTAT Covid-19, den sjukdom som orsakas av SARSCoV-2-infektion, ger ofta milda symtom men kan ibland leda till allvarlig sjukdom. Infektionen kan påverka flera organsystem i kroppen vilket kan leda till olika fysiska, kognitiva och psykologiska funktionsnedsättningar. Långvariga symtom av varierande svårighetsgrad, kallat postcovid, kan drabba både personer som sjukhusvårdats och de som vårdats hemma. Rehabilitering är viktigt för att kunna förbättra funktionen och möta de komplexa symtom och problem som kan uppstå och som kan påverka hela livssituationen. Studier visar på vikten av individanpassade, rehabiliterande insatser med ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt arbetssätt genom hela vårdkedjan där fysioterapeuten har en central roll med att bedöma och behandla patienter från den akuta fasen till efterförloppet.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!