”Ambitiöst och lovande”. Så kommenterar Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal primärvårdsutredningens andra delbetänkande. ”Nu måste arbetsgivarna vakna upp och måna om sin personal”, säger han.

Stefan Jutterdal. Foto: Eva Dalin

Nyligen presenterades det andra delbetänkandet i utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”. Utredningen pågår sedan mars 2017 och har i uppdrag att presentera förslag på hur svensk hälso- och sjukvård ska anpassas till framtidens behov. I praktiken innebär det, enkelt uttryckt, att vården ska styras över från dagens sjukhustyngda akutvård till mer personcentrerad och förebyggande nära primärvård. Detta kommer att innebära omfördelning av medel. I det aktuella delbetänkandet vill utredningen bland annat se ett nationellt utformat uppdrag där det tydligt framgår att primärvården är basen i svensk hälso- och sjukvård – och vad som ska erbjudas där. Framtidens primärvård ska också bland annat ha i uppdrag att tillhandahålla förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder, samt bedriva forskning. Patienter ska också kunna ha en fast vårdkontakt som inte nödvändigtvis behöver vara en läkare.

Delbetänkandet lovar gott, säger Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal.
– Det tar tag i förändringen av svensk hälso- och sjukvård på ett ambitiöst sätt. Man lyfter prevention på ett sätt som man inte har gjort i en statlig utredning tidigare. Både prevention och rehabilitering finns med och ligger synligt – även om det inte finns några skarpa förslag. Det förväntar jag mig se i slutbetänkandet. Det finns också en separat bilaga om interprofessionellt lärande och interprofessionellt arbetssätt.
Reformen kommer att kräva fler fysioterapeuter, säger Stefan Jutterdal. En utmaning eftersom det redan i dag råder brist på fysioterapeuter.
– Så det är hög tid att arbetsgivarna vaknar nu. De måste omedelbart skapa attraktiva arbetsplatser så de kan behålla de fysioterapeuter som finns i yrket. Man måste till exempel erbjuda kompetensutveckling och bra villkor, och man måste gå från detaljstyrning till tillitsstyrning. Givetvis måste man också betala. Det är bråttom, annars flyttar folk på sig.
Framförallt är det kommunerna som behöver bli bättre på att ge sin akademiskt utbildade personal förutsättningar att arbeta med ett livslångt lärande, säger Stefan Jutterdal.
– Men det gäller även landstingen och de privata arbetsgivarna. Det behövs en attitydförändring. Men jag har gott hopp, jag ser att det börjar röra på sig på sina håll.

Att arbetsgivarna skärper sig och ser till att befintlig personal vill stanna kvar löser inte hela kompetensproblematiken, påpekar Stefan Jutterdal.
– Vi behöver fler utbildningsplatser, och vi behöver en förlängd grundutbildning. Vi har tillsammans med Vårdförbundet uppvaktat både ministern för högre utbildning och socialministern för att ta upp de här frågorna. För nu när det dags att staten gör vad den kan för att skynda på processen.
Delbetänkandet är något så många fysioterapeuter som möjligt bör intressera sig för, säger Stefan Jutterdal. För att underlätta inläsningen kommer förbundet nu att sammanfatta den 540 sidor tjocka luntan utifrån vad det tycker är särskilt viktigt, och sedan skicka ut till alla sektioner och distrikt.
– Delbetänkandet beskriver den tänkta omställningen där hälso- och sjukvården ska flyttas närmre invånarna, och vår profession behöver sätta sig in i vad det är för förändring som väntar de närmaste fem, tio åren. Det är viktigt att vi fysioterapeuter är med nu, för nu rullar tåget.

Fotnot: Utredningens slutbetänkande kommer i mars 2019, och samtliga lagändringar föreslås träda i kraft 1 juli 2020.

Mer om primärvården i förändring kan du läsa här i TEMA Primärvård.