Att fysioterapeuter utsätts för sexuella trakasserier av sina patienter är inte helt ovanligt. Däremot håller de flesta tyst om det. Det visar en studie från Danmark.

Kvinnliga såväl som manliga fysioterapeuter vittnar om sexuella kränkningar. Foto: Colourbox

I studien om patienters sexuella trakasserier mot hälso- och sjukvårdspersonal ingår bland annat tolv fysioterapeuter i Danmark. Kvinnliga såväl som manliga fysioterapeuter har vittnat om kränkningar. En man berättar till exempel om hur en kvinnlig patient tagit av sig allt utom trosorna och med en flirtig blick föreslagit att de skulle avsluta behandlingen med ”vaginal utvidgning”. Fysioterapeuterna i studien berättar också om hur de fått opassande långa kramar, och om kommentarer om deras utseende – som till exempel ”du har en snygg röv i de där byxorna”.
Fysioterapeuten och lektorn Birgitte Woge Nielsen, som har varit med och gjort studien, säger till danska fackförbundstidningen Fysioterapeuten att sexuella kränkningar är något många fysioterapeuter utsätts för men att de flesta håller tyst om det. Det kan finnas flera orsaker, enligt henne. Till exempel att man tvivlar på om man är medskyldig till det som hänt.
– Flera fysioterapeuter, särskilt de unga och nyexade, kände också att deras yrkesskicklighet stod på spel om de gav uttryck för att inte själva kunna hantera en kränkande patient, säger hon till tidningen.

Att sexuella trakasserier skulle vara något man som fysioterapeut får lära sig leva med verkar vara en utbredd uppfattning, säger Birgitte Woge Nielsen till Fysioterapeuten.
– Men nu har bland annat metoo-debatten gjort det tydligt att vi faktiskt inte behöver finna oss i den sortens kränkningar.
Birgitte Woge Nielsen understryker att det är ledningens ansvar att hantera sexuella kränkningar, och att det är ett ämne som behöver diskuteras på alla arbetsplatser. Till den danska fackförbundstidningen säger hon att det är viktigt att man som medarbetare vet att man har uppbackning ifall man skulle utsättas för sexuella trakasserier.
– Därför bör ledningen ha tagit ställning till vad som ska göras i konkreta situationer och i hög grad förebygga att kränkningarna över huvud taget sker. Det ska vara formaliserat, och det ska finnas en öppenhet kring det.

Den danska studien har skett inom ramen för forskningsprojektet ”Power Plays” som är ett samarbete mellan Danmark, Sverige och Finland. Från Sverige deltar Jämställd Utveckling Skåne, JUS. Tillsammans har de tagit fram en verktygslåda med evidensbaserade metoder för att förebygga och hantera sexism och sexuella trakasserier på arbetsplatser.
Läs mer: jamstalldutveckling.se