Klimatet i arbetslivet ser ut att hårdna. Fysioterapeuternas chefsjurist träffar på allt fler arbetsgivare som försöker göra sig av med obekväma personer, framför allt de som blir sjuka.

Dialogen med arbetsgivaren kan bli direkt respektlös, säger Fysioterapeuternas chefsjurist. Foto: Colourbox/montage

Fysioterapeuternas chefsjurist Dominika Borg Jansson är bekymrad över utvecklingen inom arbetslivet. Allt fler arbetsgivare försöker göra sig av med personal genom att runda lagar och avtal. Framför allt är det personer som blivit sjuka som får problem, och särskilt hårt drabbas de som har någon form av funktionsnedsättning.
– Det har hänt att arbetsgivare strax innan ett vikariat går ut erbjuder ett annat, säger hon, och när personen tackat ja förlängs det första vikariatet och går till någon annan. En gång var det en arbetsgivare som gjorde så men passade på att omvandla det första vikariatet till en fast tjänst. När vi påpekade att fysioterapeuten hade företräde drog de tillbaka tjänsten och sa att det inte längre fanns något behov.

Men det är inte bara försöken att göra sig av med obekväma personer som blivit vanligare, säger Dominika Borg Jansson.
– Förhandlingsklimatet har blivit hårdare, både hos offentliga och privata arbetsgivare. Vi har alltid kunnat ha konstruktiva dialoger, men nu kan det bli direkt respektlöst. Det här är helt nytt. Kanske vädrar arbetsgivarna morgonluft och tar ut segern i förskott när det gäller den pågående LAS-reformen?
Nyligen var hon och en av förbundets ombudsmän inkopplade på ett fall där en nybliven fysioterapeut hade fått ett vikariat på en arbetsplats med mycket stress. Hen blev snabbt sjuk av arbetsmiljön.
– Det här är en offentlig arbetsgivare där fackliga ombud flera gånger påtalat att arbetsbelastningen är för hög och att nyexade förväntas vara lika produktiva och självgående som alla andra bara inom några veckor, säger Dominika Borg Jansson.

Arbetsgivaren valde att utan förklaring säga upp fysioterapeuten när hen blev sjukskriven, vilket är ett brott mot lagen om anställningsskydd, LAS. Enligt kollektivavtalet kan en tidsbegränsad anställning visserligen avslutas med en månads varsel, men något sådant måste alltid motiveras. Det gjorde inte den här arbetsgivaren, förutom att i största allmänhet hänvisa till ”inkompetens”. Som sjukskriven hade fysioterapeuten också ett förstärkt anställningsskydd, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att med stöd och anpassningar försöka rehabilitera den anställde tillbaka till arbete. Även detta struntade arbetsgivaren i. De har helt enkelt gett fysioterapeuten hela skulden för en arbetsbörda och en arbetsmiljö som arbetsgivaren ansvarar för, säger Dominika Borg Jansson.
– När vi ifrågasatte det hela anlitade arbetsgivaren en konsult som i princip idiotförklarade facket och ifrågasatte vår kunskap. De ville inte förhandla om något, och inte heller skriva under på protokollet där det framgår att de inte ville förhandla. Det har varit infekterade möten.

I stället erbjöds fysioterapeuten 100 000 kronor om hen gick med på att bli uppsagd och dessutom lovade att inte driva ärendet vidare till Arbetsdomstolen, AD.
– Jag skulle gärna driva fallet, säger Dominika Borg Jansson. Vi hade haft goda förutsättningar att få rätt i AD, men vår medlem ville inte processa. Hen hade inte heller hunnit jobba ihop till någon vettig a-kassa och behövde pengarna. Så vi fick säga ja till uppgörelsen.
Det är ändå ett gott exempel på att facket kan hjälpa medlemmar att inte gå lottlösa när en uppsägning sker utan sakliga skäl, säger Dominika Borg Jansson.
– Jag vill att unga fysioterapeuter ska veta att man har rättigheter i arbetslivet, även vid tidsbegränsade anställningar eller sjukdom.

Fotnot: Vi har tidigare skrivit om hur allt fler unga fysioterapeuter lämnar primärvården på grund av dålig arbetsmiljö: “Unga fysioterapeuter tappar sugen i primärvården”

  • Anställningsskydd

    Tidsbegränsade anställningar får bara avslutas i förtid om det finns så kallad ”saklig grund”. Det kan till exempel vara om någon av parterna begår ett grovt avtalsbrott.
    Sjukdom utgör inte någon grund för uppsägning. Om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt kan det däremot bli aktuellt att avsluta anställningen av personliga skäl. Men först måste det utredas ordentligt att personen inte kan utföra något arbete inom ramen för sin tjänst, att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar och att det inte finns någon möjlighet till omplacering.