Ett nytt samverkansavtal mellan fack och arbetsgivare sätter större fokus på arbetsmiljön. Även företagshälsovården får en tydligare roll. Fysioterapeuternas förhandlingschef hoppas att arbetsmiljöarbetet nu får en rejäl skjuts.

Foto: Colourbox

Arbetsgivarna i Pacta och SKL har tecknat ett nytt centralt samverkansavtal (Avtal om samverkan och arbetsmiljö) med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn, däribland Fysioterapeuterna. Avtalet omfattar drygt en miljon anställda inom kommuner, landsting och regioner och trädde i kraft den 1 november i år.
Nytt är bland annat att företagshälsan har skrivits in som en uttalad resurs i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom nämns suntarbetsliv.se som den naturliga kunskapsbanken för alla parter när det gäller arbetsmiljöfrågor. Men den största skillnaden är att avtalet klart och tydligt lyfter fram vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete. I FAS 05 tas samverkan och arbetsmiljö upp i två separata spår. Många har därför fastnat i samverkandet och aldrig kommit till arbetsmiljöfrågorna. I det nya avtalet går det inte att missa att dessa ska höra ihop.

Fysioterapeuternas förhandlingschef Torbjörn Bidebo hoppas att det nya avtalet ska ge det systematiska arbetsmiljöarbetet en ordentlig skjuts.
– Fler skyddsombud, men också bättre kunskaper, säger han. Framför allt när det gäller den psykosociala arbetsmiljön.
Det nya avtalet är en central uppgörelse som inte per automatik ersätter alla lokala överenskommelser. FAS 05 gäller tills någon part säger upp det, eller vill omförhandla. Avtal om samverkan och arbetsmiljö ska ses som vägledande ramar luta sig emot, snarare än bindande pekpinnar, säger Torbjörn Bidebo.
– Avtalet blir inte bättre än man gör det till lokalt. Så varsågoda, ta upp det för diskussion, fundera på hur ni bör tänka och göra för att utveckla och förbättra samverkan. Anpassa det efter era lokala förutsättningar. Vi vill att det här ska vara en energiinjektion för en bättre samverkan och ett bättre arbetsmiljöarbete.

Det nya avtalet finns här.