Efterfrågan på inhyrda fysioterapeuter ökar, och löften om hög lön och flexibla arbetsvillkor lockar allt fler att hoppa på hyruppdrag. Men det finns anledning att tänka sig för, varnar facket.

Månadslönerna för en hyrfysioterapeut ligger på mellan 45 000 och 65 000 kronor. Bild: Colourbox

Kostnaderna för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården ökade med hela 25 procent mellan 2021 och 2022, vilket motsvarar drygt 1,5 miljarder kronor. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Att behovet är stort är något som märks tydligt på bemanningsföretaget Colivia (vi har sökt fem bemanningsföretag som hyr ut fysioterapeuter, endast Colivia ställer upp på intervju).
– Efterfrågan på fysioterapeuter har definitivt ökat, säger företagets VD Magnus Lejelöv. Framför allt är det kommunerna som behöver folk och oftast är det i medelstora städer långt från utbildningsorterna.

Intresset att jobba som inhyrd har också ökat bland fysioterapeuter själva. Till Colivia, som är långt ifrån störst i bemanningsbranschen, har i dagsläget omkring 400 fysioterapeuter anmält sitt intresse. De är i alla åldrar, med en viss övervikt på personer födda i början av 90-talet.
– Kontrakten är på minst en vecka, men vi får också förfrågningar på ett år, säger Magnus Lejelöv. Den fysioterapeut som varit uthyrd längst genom oss är uppe i 835 dagar nu.
Månadslönerna för en hyrfysioterapeut ligger på mellan 45 000 och 65 000 kronor, säger Magnus Lejelöv. Var i spannet man hamnar beror bland annat på kompetens, ort och kontraktets längd. Men det är inte bara lönen som lockar till det här sättet att jobba, säger han.
– Det handlar också om att kunna styra sin egen tid och att få variation i arbetet. Kanske vill du bara jobba några dagar i veckan. Eller variera mellan kommun och region. Allt beror på var du är i livet och hur din situation ser ut.

Men att jobba som inhyrd är inte bara guld och gröna skogar, varnar facket. Ofta får man endast betalt per uthyrningstillfälle, och det är inget man blir beviljad banklån på, säger Fysioterapeuternas ombudsman Tess Barrington.
– Det är extremt viktigt att vara påläst och veta vad man ger sig in i, säger hon. Man måste läsa det finstilta i kontrakten. Om bemanningsföretaget har ett nationellt uppdrag kanske man får finna sig i att dra till en annan landsände på jobb. Utan ordnat boende, och utan betald resa dit.
Om bemanningsföretaget dessutom saknar kollektivavtal kan det innebära att man riskerar att gå miste om en rad rättigheter (se faktaruta), säger Tess Barrington.
– Man ska också komma ihåg att som inhyrd har arbetsgivaren som du är placerad hos inget ansvar för sådant som till exempel din kompetensutveckling, även om du får en längre placering. Du har dessutom en närmsta chef som inte finns i verksamheten utan på bemanningsföretaget. Man ska inte underskatta vikten av att vara en del av ett sammanhang och känna sig som en del av verksamheten. Annars är ju risken att man blir en sån som bara går dit och gör sitt jobb och sen går hem utan större engagemang.

Men så länge fysioterapeuter är en bristvara kommer det också att finnas ett behov av bemanningsföretag. Och att behovet och intresset ökar är något ombudsmännen på förbundets kansli har märkt av i flera år.
– Medlemmar som fått hyrerbjudanden hör av sig och undrar hur de ska tänka, säger Tess Barrington. Men även arbetsgivare hör av sig för att diskutera hur de ska kunna locka till sig fysioterapeuter för anställning så de kan undvika att behöva hyra in.
Att hyrbranschen växer behöver inte nödvändigtvis vara rakt igenom dåligt, säger Tess Barrington. Det kan till exempel vara en piska för arbetsgivarna att förbättra löner, arbetsmiljö och arbetsvillkor när det blir konkurrens om arbetskraften. Det kan också innebära ett gyllene förhandlingsläge för den enskilde fysioterapeuten, säger hon.
– Om man vill ha ett jobb på ett ställe där arbetsgivaren riskerar att behöva hyra in personal, och de säger att de inte kan möta kraven på lön och andra förmåner, kontakta förbundets medlemsrådgivning så kan vi gå igenom lite tips om hur man kan förhandla. Att slippa behöva hyra in kan vara värt mycket.

  • Det här ger kollektivavtalet

    Kollektivavtalen ser olika ut, men oftast innehåller de regler om vilka kriterier som ska gälla för lönesättningen, hur lönesättningsprocessen ska gå till (till exempel rätt till lönesamtal), hur mycket arbetsgivaren ska betala till din framtida pension, hur stor ersättning du får vid föräldraledighet och sjukdom. Kollektivavtalet ger också fler semesterdagar än semesterlagen kräver, stöd vid omorganisation och nedskärningar, ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid samt ger rätt till kompetensutveckling.

    Mer information finns på Fysioterapeuternas hemsida.