Kan en kunskapsbank hjälpa mot psykisk ohälsa bland fysioterapeutstudenter? Det diskuterades under en workshop.

Studenter i högre utbildning är särskilt utsatta för psykisk ohälsa. Foto: Colourbox

FYSIOTERAPI 2023 Workshopen om studenters hållbarhet och hälsa hölls av universitetsadjunkt Karin Valeskog och fysioterapeut Alva Amrén, tidigare utbildningsutvecklare i studentkåren vid Linköpings universitet. Utgångspunkterna var att den psykiska ohälsan ökar, att studenter i högre utbildning är särskilt utsatta, och att ohälsan leder till sämre inlärning, längre studietider och fler avhopp.
– Det finns ingen enskild instans som kan lösa detta, konstaterade Karin Valeskog och listade några av de insatser som skulle behövas: mer forskning, effektiviserad studenthälsa, utvecklat arbetsmiljöarbete.
På Linköpings Universitet har fakultet, studentenhet och studentkår tagit fram en kunskapsbank som studenterna kan hitta på studieplattformen. Där finns information och råd om hur man kan hantera sådant som stress, relationer, kost och aktivitet.
Än så länge har kunskapsbanken inte blivit så känd. Trots att den används i en obligatorisk kurs för fysioterapeutstudenter, och trots att det är verktyg som de borde kunna använda såväl på sig själva som i patientarbete, svarar många i utvärderingar att de inte känner till den.
– Det har inte varit problemfritt att nå ut med den, säger Karin Valeskog.

I workshopen kom det fram synpunkter som att balansen mellan resurser och påfrestningar kan påverkas från båda håll – dels genom att rusta den enskilde så att den klarar belastning, dels genom att minska belastningen. Till exempel genom att jobba prestigelöst, visa studenter att alla gör misstag och att det inte går att göra ett ”perfekt” arbete. Andra efterlyste mer kommunikation mellan utbildningar och klinik, så att studenter vet vad som förväntas av dem, och en mer aktiv studenthälsa. En fråga kom också upp om ohälsan faktiskt har ökat.
– Kanske talar vi bara mer om psykisk ohälsa nu? För tjugo år sedan fick ingen frågan.

Annika Olsson
frilansskribent