Antalet studenter som avslutar sin fysioterapeututbildning har minskat med 13 procent på fem år. Samtidigt är söktrycket högt. Vad har hänt?

Psykisk ohälsa kan vara en förklaring till varför studenter behöver studieuppehåll. Foto: Colourbox

I Socialstyrelsens aktuella rapport Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård framgår det att antalet examinerade fysioterapeuter minskade med 13 procent läsåren 2013/2014 – 2018/2019. Av de som påbörjade sina studier fortsatte 86 procent till det andra läsåret, och vid utbildningens slut tog 79 procent examen. Samtidigt är söktrycket fortsatt högt med i snitt 4,3 behöriga förstahandssökande per antagen.

Fysioterapeuternas förbundsordförande Stefan Jutterdal vill nu se en ordentlig analys om vad det minskade antalet examinationer beror på.
– Om siffrorna stämmer så måste man fråga sig varför folk hoppar av när söktrycket är så högt? Det här är något lärosätena säkert jobbar med redan men behöver borra mer i, säger han. Jag förväntar mig också att Utbildningsdepartementet gör en ordentlig analys. Eftersom allt tyder på att efterfrågan på fysioterapeuter bara ökar så måste åtgärder vidtas.
Tommy Calner, programansvarig för utbildningen i Luleå, säger att fler studenter än tidigare är i behov av tillfälliga studieuppehåll.
– De behöver jobba ifatt resttentor, vilket gör att det tar längre tid innan de är färdiga med utbildningen. Vad ökningen beror vet jag inte, men det påverkar så klart genomströmningssiffrorna.

Eva Holmgren, programansvarig i Göteborg, ser också en förändrad genomströmningstakt på utbildningen. Det gäller inte bara fysioterapeutstudenterna utan hela universitetet, säger hon.
– Dels handlar det om att studenter inte längre lika självklart som förr går färdigt en utbildning utan avbrott. Man provar lite, inser att det inte passar, testar annat eller tar studieuppehåll för att resa eller arbeta ett tag. Men vi ser också en ökad grad av psykisk ohälsa hos studenterna som gör att det är vanligare med sjukskrivningar eller studier på halvtid. Vi har studenter som kommer direkt från gymnasiet med utmattning. Det är en utveckling som är mycket oroväckande.

Enligt rapporten uppger tio regioner att det råder brist på fysioterapeuter, medan elva uppger balans på tillgång och efterfrågan. I 95 av landets kommuner råder det brist på fysioterapeuter.
Socialstyrelsens rapport bygger på enkäter till samtliga regioner om rekryteringsläget, samt på analyser från Arbetsförmedlingen, Statistiska centralbyrån (SCB) och fack- och yrkesorganisationer. Samtliga regioner har svarat, medan endast 170 av landets 290 kommuner har gjort det.