Framtidens primärvård ska arbeta både med förebyggande insatser och rehabilitering. Det är en del av det nya grunduppdraget som riksdagen klubbade igenom förra veckan. 

Utredningen har pågått sedan 2017. Foto: Printscreen från utredningens informationsfilm

Utredningen om en primärvårdsreform har pågått sedan mars 2017 med uppdraget att presentera förslag på hur svensk hälso- och sjukvård ska anpassas till framtidens behov. Vården ska styras över från dagens sjukhustyngda akutvård till mer personcentrerad och förebyggande nära primärvård. Den 18 november klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om ett nytt grunduppdrag för primärvården. Det innebär bland annat att primärvården får i uppdrag att arbeta med förebyggande insatser och rehabilitering. Att detta nu står klart och tydligt uttalat är mycket glädjande, säger Fysioterapeuternas förbundsordförande Stefan Jutterdal.

– Det är bra både för patienter och fysioterapeuter, säger han. Som patient får man nu rätt att förvänta sig att både förebyggande och rehabiliterande åtgärder ingår i primärvårdens basuppdrag. Men det betyder också att fysioterapeuterna måste bli fler och att arbetsgivarna behöver rusta för att ha tillräckligt välutbildade fysioterapeuter i första linjen. De måste satsa på särskild kompetensutveckling.
Lagändringarna börjar gälla från och med 1 juli 2021.

Tidigare artiklar om primärvårdsreformen: 
Delbetänkande ger hopp om nödvändiga reformer
En stark primärvård ska göra vården mer förebyggande
Regeringen får igenom ändrad vårdgaranti
Nationella taxan ska integreras i primärvårdens omvandling
Kommunernas hålso- och sjukvård ska ha samma kvalitetskrav
Mer om primärvård i förändring kan du läsa i TEMA Primärvård från nr 3-2018