Nu ska utredningen En god och nära vård även titta på nationella taxan. Uppdrag: ta fram ett förslag på hur fysioterapeuter som jobbar i systemet ska integreras i den stora primärvårdsförändringen.

Omkring 1 500 fysioterapeuter omfattas av lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Foto: Agneta Persson

Nationella taxan, alltså den fastställda ersättning som omkring 1 500 privatpraktiserande fysioterapeuter arbetar på, utreds sedan en tid för tredje gången. Socialdepartementet lämnade i somras ett förslag som gått ut på remiss. Samtidigt har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att titta över hur förordningen ska vara utformad i framtiden. Och i slutet av augusti beslutade regeringen att utöka utredningen En god och nära vård genom att bland annat lägga in frågan om den nationella taxan i uppdraget. Utredaren Anna Nergårdh får därmed i uppgift att ta fram ett förslag på hur fysioterapeuter som jobbar på nationella taxan ”ska kunna integreras i samklang med övriga förändringar i den ordinarie primärvården.”

Det här tycker Fysioterapeuterna är bra.
Vi som förbund och våra medlemmar upplever en stor frustration över att detta arbete inte har gjorts tidigare, säger förbundets ordförande Stefan Jutterdal.
Fysioterapeuternas ombudsman Jörgen Lundqvist är också hoppfull och önskar att utredningen kan leda till goda förutsättningar för småskaligt företagande även i framtiden.
– Kanske kan vi till och med få en förbättrad instegsmöjlighet, säger han. Politiken måste ju ta hänsyn till att fysioterapeuter faktiskt har övertagit etableringar som kostat mellan 300 000 och 1,6 miljoner kronor. Det har skett många sådana ersättningsetableringar sedan 2009, de som jobbar på nationella taxan utgör i dag 65 procent av primärvårdsutbudet.

Men vägen till fattade beslut och förslag som träder i kraft är lång, påpekar han.
– Vissa delar kanske bara blir förslag som inte bereds vidare. Men förutsättningen är större nu eftersom den här utredningen jämfört med tidigare verkar vara bättre förankrad över blockgränserna. Så jag har stora förhoppningar på att kommande utredningsförslag kan leda till att villkoren för våra medlemmar och för patienterna förbättras.

Utredningen kommer på grund av olika tilläggsuppdrag att förlängas till den 31 mars 2020, med en delredovisning den 7 juni 2019.

Lär mer om framtidens primärvård här.