Det blir som regeringen vill. Riksdagen säger ja till att vårdgarantin i primärvården blir behovsstyrd. Den kommer också att sänkas till tre dagar.

Riksdagen säger ja till behovsstyrd vårdgaranti. Foto: Camilla Svensk/Sveriges riksdag

Dagens vårdgaranti, som innebär att patienten inom sju dagar ska få besöka en läkare i primärvården, kommer att ändras. Regeringen fick gehör från riksdagens alla partier, utom Centern och Sverigedemokraterna som reserverade sig. Därmed kommer en så kallad behovsstyrd vårdgaranti att införas, där patienten inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning av läkare eller “annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården”.
En behovsstyrd vårdgaranti är enligt Fysioterapeuterna inte bara nödvändigt för att klara vårdens framtida utmaningar utan gör också vården mer patientsäker. Om patienten träffar rätt kompetens vid första besöket kan onödiga återbesök och remisser undvikas.
– Vi är förstås positiva till beslutet, och att man därmed öppnar upp för fysioterapeuter som första instans, säger Fysioterapeuternas vice ordförande Cecilia Winberg.

Fysioterapeuten som första instans i primärvården vid besvär i rörelse-stödjeorganen bör bli en självklarhet överallt, anser förbundet.
– Det handlar om rätt använd kompetens, säger Cecilia Winberg. Vi är ju den profession som bäst klarar av att göra bedömningen, planeringen och behandlingen av de här patienterna. Att få tillgång till rätt kompetens tidigt gör också att vårdförloppet kortas och att patienten slipper slussas runt mellan olika vårdinstanser.
Den kommande förändringen är ett konkret resultat av första delbetänkandet från Anna Nergårdhs utredning Samordnad utveckling för god och nära vård.

Fotnot: Läs mer om kommande förändringar i primärvården i nr 3-18 som kommer den 24 maj.