Första temanumret i år handlar om innovation och berör nya arbetssätt och digitala hjälpmedel. Bra innovationer bygger på att man först gör sig av med oron för sin egen arbetssituation, säger Sofia Tillitz Roth, dansk fysioterapeut som utvecklat ett digitalt hjälpmedel som används vid knä- och höftrehab i Danmarks kommuner. Vänd på perspektivet, uppmanar hon, och tänk på hur uppfinningen kan göra patienten mer självständig.

Det är inte heller så att det bara är yngre och teknikvana patienter som är öppna för digitala arbetssätt. Det ser Josefine Rosenqvist, fysioterapeut på Närhälsan i Alingsås, som testar videomöten som komplement till fysiska möten. Enligt henne är det patienter över 50 som ser fördelen i att slippa åka till mottagningen. Själv ser hon också flera fördelar med digitala möten.

Att utvecklingen går mycket snabbt nu, konstaterar Linda Swirtun på innovationsmyndigheten Vinnova. Hon vill uppmuntra fysioterapeuter att våga testa sina förbättringsidéer. Vänta inte på det perfekta systemet innan ni inför det, annars kommer det att vara föråldrat, säger hon. Hon belyser även rädslan över att den nya tekniken förflyttar makten över hälsan från personalen till patienten, vilket oroar somliga. Men ska man vara en relevant profession i framtiden behöver man hänga med, säger hon.

Innovationspsykologen Leif Denti talar om en annan sorts rädsla som hindrar medarbetarna från att testa nya idéer. Rädslan för att misslyckas. Priset för ett misslyckande är särskilt högt i offentlig sektor, menar han, och därför måste ledarskapet punktera nollfels-kulturen. Kanske med särskilda möten där högsta ledningen går före och delar med sig av egna misslyckanden.

För att ta sig över innovationsprocessens olika trösklar behövs också kunskapsstöd och finansiering. I tidningen har vi samlat tips om hur du går vidare med din idé.

Slutligen hoppas jag att tema Innovation kan bidra till ökat mod och mer lekfullhet i arbetet med att testa nya tekniska lösningar som lyfter vardagen för både patienter och personal. Varmt lycka till!

Vänd på perspektivet och tänk på hur uppfinningen kan göra patienten mer självständig.