Lois Steen, chefredaktör och ansvarig utgivare

“Jag har inte träffat en enda patient som inte har blivit mobbad som barn. Och den mobbingen fortsätter sedan i vuxen ålder.” Det säger Joanna Uddén Hemmingsson, överläkare och forskare på Obesitascentrum vid Capio St. Görans sjukhus i en videointervju. Hon pekar på det viktstigma som håller hela vårt samhälle i ett hårt grepp. Enligt patientföreningen Hälsa oberoende av storlek blir 60 procent av alla överviktiga barn mobbade. En lika stor andel överviktiga vuxna har blivit stigmatiserade av sina vårdgivare. Det är fruktansvärt sorgliga siffror.

Viktstigmatisering sker ofta utifrån ett antagande att övervikt och fetma beror på brist på självdisciplin; på lättja och frosseri. Trots att aktuell evidens visar att kroppens viktreglering främst styrs av biologiska, genetiska och miljömässiga faktorer. Forskning visar också att själva stigmat skapar fysisk och psykisk ohälsa och att många inte får adekvat vård. Därför måste stigmat stoppas, skriver en stor grupp forskare i en konsensusrapport.

Obesitas är en sjukdom. Det är inte okej att skuldbelägga den som är sjuk. Många av oss gör det ändå, eftersom vi alla på ett eller annat sätt internaliserat den skam och de fördomar om vikt och kroppsform som vår värld är impregnerad av. (Hur ofta drar tankar om vad som är en ”normal” kropp igenom ditt eget huvud? Hur ofta tittar du kritiskt på din egen kropp eller på någon annans?) En väg ut ur skammen är att lära sig mer om kroppens försvar mot viktnedgång och att reflektera över sina attityder.

Kunskapsbristen kring obesitas är enorm, bekräftar Mattias Malmberg, fysioterapeut på Överviktsenheten i Örebro. För tio år sedan bemötte han sina patienter lika fördomsfullt som de flesta andra. I dag har han insett sjukdomens komplexitet och driver ett forskningsprojekt för att förstå mer om viktstabilitet. Att läsa på om obesitasforskning blev en vändpunkt för Mats Frost, sjukgymnast vid Närhälsan Trollhättan. Det behövs en mer evidensbaserad förståelse kring viktreglering och att fler börjar behandla tjocka människor med respekt, säger han.

Det är lätt att hålla med. Du som fysioterapeut kan vara den som skapar ett tryggt rum i vården genom att skippa viktfixeringen och fokusera på det besvär patienten söker för. Den som hjälper en människa till mer hälsa oavsett kroppsstorlek. Och får du en skitremiss där det står ”fet patient med tennisarmbåge” ska du veta att det är en del av det skadliga stigma som måste stoppas.

Läs det aktuella numret här!

Du kan vara den som skapar ett tryggt rum i vården genom att skippa viktfixeringen och fokusera på det besvär patienten söker för.