Lois Steen, chefredaktör och ansvarig utgivare Foto: Gustav Gräll

Jag saknar kloka sansade röster i valdebatten. De som först lyssnar och sedan talar. De som sätter sig in i kunskap på olika områden och sedan väljer väg. Jag saknar röster med ett klart och ogrumlat budskap om varje medborgares människovärde, oavsett inkomst, hälsa och härkomst. Om jag kunde utropa en tyst minut för demokratin, så skulle jag önska en för valrörelsens sista dagar. En som får de som vill styra vårt land att stanna upp. Se sig själva utifrån. Förstå att de flesta av oss vill ha ledare som vi kan lita på. Som inte smutskastar, slirar på sanningen, letar syndabockar. Som hellre för en dialog.

Vi behöver ledare med inspirerande visioner. Ledare som tar ansvar och inte skjuter över skulden för komplexa strukturella problem på vissa utpekade grupper. Vi behöver politiker som verkligen vill kommunicera med varandra om hur man kan ta itu med samhällets kriser och brister. Det finns djupa klyftor mellan de medborgare som klarar sig skitbra och de som kämpar varje dag. Och det skaver att avgörande framtidsfrågor som en hållbar arbetsmiljö, en hälsofrämjande hälso- och sjukvård och klimatkrisen fick så lite utrymme i debatten. Vad fick vi i stället? Dagliga verbala slagsmål och en desperat tävlan om vilket dramatiskt utspel som kan urholka människovärdet mest. Det borde inte vara för mycket begärt att önska ett djupare, mer intelligent och sakligt politiskt samtal.

En parallell. Kanske kan man likna en ledare som skyller samhällets brister på medborgarna vid en arbetsgivare som skyller en bristande arbetsmiljö på medarbetarna? Forskning visar att orsakerna bakom en arbetsrelaterad ohälsa nästan alltid finns på en organisatorisk nivå medan insatserna ofta riktas mot individerna. Och det får sällan avsedd effekt. Kanske behövs det också fler aktörer som talar klarspråk om hur ohälsa på arbetet uppstår och vidmakthålls. I Boden finns kliniken Winternet som är känd för en provocerande tydlighet omkring ohälsan i offentliga förvaltningar. Ändå vill kommunen ta in kliniken i sin egen verksamhet. Då kan de utmana oss ännu mer, säger biträdande kommunchefen. Min höstönskan är att fler beslutsfattare ska våga bli lika öppna.

Läs tidningen här!