Lois Steen, chefredaktör och ansvarig utgivare Foto: Gustav Gräll

Många företag inom fysioterapibranschen har påverkats först av två års pandemi, en krigande omvärld, skyhöga elpriser och nu av höga räntor och inflation. Alla som väntat på ljus och lättnader i tunneln fick en lågkonjunktur i stället. Dessa kärva tider påverkar också tidningens annonsintäkter och förbundets budget inför 2024.
Men i dag vill jag ändå glädjas åt de saker som gått bra. En sådan är årets läsarundersökning. Den visar att din fackförbundstidning fortsätter att ha mycket höga läsarbetyg jämfört med facktidningsbranschen i övrigt. En stor majoritet, 92 procent, anser att Fysioterapi ger ett medlemsvärde. Det är också en övertygande majoritet som tycker att tidningen är trovärdig (92 procent), insatt (83 procent) och aktuell (82 procent). Vidare anser 89 procent att tidningen är ganska bra eller mycket bra. Vi får även fina betyg när det gäller formgivning.

En annan sak vi undersökt är den genomsnittliga lästiden. För Fysioterapi ligger den på 32 minuter per nummer, vilket är mycket bra. Dessutom läser 82 procent de flesta, nästan alla eller alla nummer. Det visar att vi har en trogen läsarskara som vill ta del av tidningens innehåll. Ett svar som överraskande oss i digitaliseringens tidsålder är att nio av tio läsare vill läsa tidningen på papper! Många trivs nog med lugnet att sitta med tidningen vid bordet ihop med kaffekoppen. Även om var femte vill ha en webbtidning som komplement.

Det är också roligt att artikelserien Forskning pågår har ett fortsatt högt anseende. 90 procent anser att den är ganska viktigt eller mycket viktig. Vi hade nog tänkt att forskning når fram till professionen från många andra håll i dag och att den kanske inte fyllde samma syfte som vid starten 2016. Här fick vi tydligt besked från läsarna om att behålla den, men också tips på hur vi kan förnya den.
När det gäller våra digitala kanaler ser vi att Fysioterapis nyhetsbrev är mycket populära och att en majoritet läser de flesta av dem. Däremot har vi mer att göra för att tidningens webb ska locka fler läsare. Tack för din återkoppling som bidrar till att vi kan producera en proffsig medlemstidning! Det är gott att få sporras av både höga betyg och konstruktiv kritik.

I mina tankar finns också förundran över att det händer så mycket intressant i Örebro. I det här numret har vi mött flera fysioterapeuter därifrån. Kanske är det läge att döpa om det så kallade gnällbältet till innovationsfältet?

Läs tidningen här!