Den kärva samhällsekonomin sätter sina spår även i Fysioterapeuternas budget för nästa år. Men det är ingen dramatik, ekonomin är fortfarande god. Det säger förbundsdirektör Helena Pepa.

Sektioner och distrikt får 300 000 kronor mindre att dela på nästa år. Bild: Colourbox

En kombination av ökade utgifter och minskade intäkter gör att Fysioterapeuternas budget för 2024 hamnar på minus. Till exempel har sådant som lokalhyra, avtal med leverantörer, serviceavgifter och arvoden som baseras på prisbasbelopp blivit dyrare. Nästa år är det dessutom dags för kongress, vilken beräknas kosta 800 000 kronor. Nya och säkrare IT-system behöver också installeras.
Samtidigt får förbundet in mindre pengar. Dels genom en vikande annonsmarknad för medlemstidningen, dels genom att årets utdelning från Fysioterapeuternas delägande i bolagen Vasabyrån och Professionshuset halveras på grund av ränteläget. Även medlemsintäkterna har minskat något, en förlust som förbundet hoppas kunna reparera genom att satsa mer på rekrytering.
– Så det är en underbalanserad budget men det är ingen dramatik, försäkrar Helena Pepa.

Hur skulle du beskriva förbundets ekonomi?
– Den är fortsatt god. Ingen kommer att bli uppsagd på grund av pengabrist, och någon verksamhet kommer inte att ställas in. Vi är i balans eftersom vi haft så många goda år tidigare, och det är det som är det viktiga.

Minusposterna balanseras delvis upp genom återföring av kapital från en periodiseringsfond som kan användas just vid sämre tider. Förbundet kommer också att omfördela pengar till viss del. Till exempel får sektioner och distrikt 300 000 kronor mindre att dela på nästa år. En åtstramning som inte blir så dramatisk som den kanske låter, menar Helena Pepa. Helt enkelt för att många har pengar kvar på sina konton.
– Hur mycket distrikten och sektionerna har sparat varierar mellan en halv miljon och 10 000 kronor. Man kan som vanligt äska pengar, men vi kommer att titta noga på hur mycket som redan finns på kontot. Pengarna ska ju användas till medlemsnytta och är inte till för att sparas.

Finns det några planer på att höja medlemsavgiften?
– Det är en kongressfråga, men det är klart att man måste titta på det.

 • Fysioterapeuternas budget 2024

  Kostnader:
  Distrikt, sektioner och studerandeverksamhet: 3 430 000 kr
  Förtroendemannaverksamhet: 5 140 000 kr
  Medlemskap i svenska organisationer: 1 560 000 kr
  Medlemsservice och lönestatistik: 380 000 kr
  Kansli, administration och IT: 28 430 000 kr
  Opinionsbildning och information: 700 000 kr
  Tidningar och webb: 2 497 000 kr
  Forskning och utveckling samt professionsfrågor: 505 000 kr
  Internationell verksamhet: 630 000 kr

  Summa kostnader: 43 272 000 kr
  Intäkter: 41 400 000 kr

  Fotnot: Ett nytt bokföringssystem med nya kostnadsställen gör att summorna för olika utgiftsposter inte helt går att jämföra med siffror från tidigare år.