Lois Steen, chefredaktör och ansvarig utgivare.

Det här oktobernumret är kortare än vanligt. Det beror på att intervjuer, program och praktisk information om Fysioterapi 2021 finns i konferensbilagan som skickas ut med tidningen. Den är värd att kollas in. Kanske väcks din lust att vara med på professionens största vetenskapliga mötesplats och tillsammans med tusentals kollegor lära mer och lära nytt?

En av konferensens inspirationsföreläsare, Malin Nygren-Bonnier, har fått lära sig mycket nytt under pandemin. Hon har också skapat ny kunskap genom att forska om och kartlägga olika delar av den spretiga symtombilden efter covid-19. Dessutom har hon samlat in bästa tillgängliga kunskap om hur man kan behandla och rehabilitera patienterna, och spridit den vidare. För det fick hon utmärkelsen Årets fysioterapeut. Men hon hade inte klarat att göra det här själv, säger hon. Grunden till allt har varit ett vitt förgrenat samarbete med fysioterapeuter över hela landet och övriga världen. Avgörande framsteg har även byggt på ett tätt samarbete med andra professioner.

Betydelsen av att samarbeta betonas återigen när vi besöker primärvården i Trollhättan där fysioterapeuter har en central roll i ett unikt multimodalt team med käkkirurger, bettfysiologer, smärtläkare, sjukhustandläkare samt öron-näsa-halsläkare. När fysioterapin sätts in i rätt tid vid käkbesvär minskar smärtan, ökar funktionen och färre behöver kirurgi. Dessutom har tröskeln till rätt hjälp sänkts för låginkomsttagare då kostnaden för fysioterapi är låg i jämförelse med tandvård.

Att den som är sjuk ska få hjälp inom rimlig tid har en stark koppling till samhällets människosyn. Det är därför fullkomligt oetiskt att det i dag kan ta 450 dagar att få till ett första rehabiliteringsmöte med Försäkringskassan. Förutom förlängt fysiskt, psykiskt och ekonomiskt lidande innebär det att allt fler tvingas söka nytt jobb i stället för att rehabiliteras tillbaka till sitt ordinarie jobb. Vad behöver ske för att den myndighet som ansvarar för våra trygghetssystem ska bli en aktör som kan hjälpa i stället för att stjälpa? Vilket samarbete behövs för att rätt hjälp ska nå fram i rätt tid? Så här kan vi inte ha det.

Läs det aktuella numret här!

Att den som är sjuk ska få hjälp inom rimlig tid har en stark koppling till samhällets människosyn.