Lois Steen, chefredaktör.

Före årsskiftet skrev jag en artikel om långtidssymtom efter covid-19. Veckorna efteråt fylls min inkorg av e-post från långtidssjuka patienter från hela landet. Tonen är desperat. Det står ”HJÄLP” i ämnesraden. De flesta är unga. Någon orkar inte ens sitta upp. Flera har varit mycket vältränade, men kan inte anstränga sig det minsta utan att bli sjuka. De vet inte vart de ska vända sig. Och till de få specialistmottagningar som finns är köerna långa och remisstrycket mycket högt.

Från andra håll kommer vittnesmålen om hur långtidssjuka i covid blir ifrågasatta när de vädjar om hjälp. Även läkare som fått långtidssymtom efter covid-19 är med om det här. Ett 70-tal av dem har nu startat en stödgrupp. I Läkartidningen efterfrågar de nationella riktlinjer för behandling av långtidscovid samt fler multiprofessionella mottagningar. Bemötandet av de sjuka måste också bli bättre, anser de. Och det är lätt att instämma. När vi inte vet vad vi ska göra, kan vi låta bli att lägga problemet hos patienten som hälsoångest eller hypokondri. Patientmötet blir också mer äkta och varmt när vi vågar säga ”jag vet inte, men jag vill lära av din berättelse”.

Väl medvetna om att pandemin ännu är en enorm tyngd för samhället, sjukvården och de sjuka, ska vi för en stund låta andra ämnen ta plats. Du kan få sitta ned vid en lägereld i Skrylle nationalpark och höra nya ordföranden Cecilia Winberg berätta om de miljöer som präglat henne som ledare. Du kan luta dig tillbaka för att läsa om hur yogabaserade övningar kan vara ett komplement i behandlingen vid olika sjukdomar och besvär. Eller ta ett par skridskoskär in i en hockeyrink för att träffa Stina Hedin, rehabkoordinator för elitlaget Frölunda HC, som berättar om återhämtningens betydelse för att minska skadorna.

Återhämtning är lika viktigt i arbetslivet, särskilt under stora påfrestningar. Hög belastning ihop med lite uppskattning bekymrade en äldre läsare så mycket att hon ringde till redaktionen. Vill du ha lite pepp från henne, bläddra till Krönikan i slutet av tidningen. Du är värd både vila, värme och uppskattning. Låt oss försöka hjälpa varandra att hålla ut och att ta oss igenom.

Läs aktuellt nummer här!

När vi inte vet vad vi ska göra, kan vi låta bli att lägga problemet hos patienten