Lois Steen, chefredaktör

Pandemiåret 2020. Kanske är allt redan sagt? Nej, det finns historier som inte hörts och röster som ingen har lyssnat till. I vårt tema COVID: uppföljning får du möta några fysioterapeuter som känt sig osynliga i sina organisationer fast de dragit ett enormt lass för att rädda svårt sjuka patienter. Du kan bland annat läsa om kollegor inom akutsjukvården och inom den kommunala vården som kämpat i dödens närhet, dag efter dag och vecka efter vecka. De har stått kvar vid sjukbäddarna, för att de har en kompetens som behövs, för att de är uthålliga och professionella. De hade avgörande kunskaper med sig in i krisen, men de har också skapat ny kunskap som de sedan har spridit vidare. Orden borde inte räcka till för att tacka dem. Men tacket och ersättningen har i många fall uteblivit.

Det får mig att undra. Varför är det så svårt att se sina medarbetare? Vårt samhälle behöver arbetsmiljöer som tar höjd för medarbetare som är i sitt esse; i sitt mest briljanta, skinande och kraftfulla jag, men som också har djupet när samma medarbetare är trötta, sårbara och arga, efter att ha gett allt som stod i deras makt. Vårt samhälle behöver arbetsmiljöer som är människovänliga, med ledare som är trovärdiga och autentiska. Vi kan inte ha orättvisa system som vänder ryggen till livsviktiga medarbetare mitt i en kris. Och vi kan inte ha det så annars heller.

Människan är utrustad för att säga stopp när någon går över gränsen. Om det är min arbetsgivare som ständigt begär mer av mig utan ersättning, då är det friskt att bli arg. Den konstruktiva vreden fredar vårt värde, vår arbetsglädje och vår hälsa. Vreden över orättvisor är dessutom en urkraft som kan leda till viktiga förändringar. Det där som fackförbundens och demokratins framväxt handlade om. Att din röst ska räknas. Särskilt när du säger ifrån.

När vissa arbetsgivare inte bryr sig tillräckligt om arbetsvillkoren, då måste fysioterapeuter kunna lita på att förbundet tar vara på deras vrede och ryter till. Jag vet att detta redan görs, både lokalt och centralt, men det skadar inte att betona: När värdet av och hälsan hos en hel yrkesgrupp står på spel, då är en konstruktiv vrede det mest trovärdiga och människovänliga man kan ta till.

Läs aktuellt nummer här!

Den konstruktiva vreden fredar vårt värde, vår arbetsglädje och vår hälsa.