Att många undersköterskor i Stockholm tjänar mer än fysioterapeuter visar att lönepolicyn inte följs. Det hävdar facket och kräver att kompetensen värderas rätt. Men arbetsgivaren vill inte diskutera problemet.

Thomas Airio tycker att arbetsgivarna duckar för löneorättvisan. Foto: Agneta Persson

42 procent av undersköterskorna på Södersjukhuset i Stockholm tjänar mer än lägst avlönade fysioterapeut. Det har Fysioterapi tidigare skrivit om. Nu visar en granskning av löneläget på regionens övriga sjukhus att det är samma sak där. På Karolinska sjukhuset tjänar 70 procent av undersköterskorna mer än lägst betalda fysioterapeut, och på Danderyds sjukhus 55 procent. I Norrtälje och Södertälje ligger siffran på 19,5 procent respektive 22 procent. Thomas Airio, regionalt förhandlingsansvarig för Fysioterapeuterna och den som har gjort granskningen, säger att det alltid kommer att finnas undersköterskor med lång av erfarenhet, med nyckelfunktioner och som tjänar mer än en alldeles nyutbildad fysioterapeut.
– Det är helt i sin ordning, säger han. Det kanske till och med kan vara rimligt med andelen vi såg i Norrtälje och Södertälje. Men det finns ingen rimlighet i 70 procent.

Enligt regionens egen arbetsvärdering ska fysioterapeuter ligga på en mycket högre nivå än undersköterskorna, och lönen ska sättas utifrån kompetens, utbildning och ansvar. Undersköterskornas utbildning varierar mellan tre år på gymnasiet och 32 veckors arbetsmarknadsutbildning.
– Att de ändå så ofta tjänar mer än högskoleutbildade, erfarna fysioterapeuter visar att arbetsgivaren inte följer den egna lönepolicyn, säger Thomas Airio.
Inför årets lönerevision har han uppmärksammat arbetsgivaren på den skeva lönesättningen och påpekat att det utifrån lönekriterierna är svårt att motivera varför löner kan hamna under arbetsvärderingen. Arbetsgivaren håller med om att lönen ska spegla utbildningsnivå, kompetens, ansvar och arbetsinnehåll, men kommenterar varken hur arbetsvärderingen går till i praktiken eller löneskillnaden mellan undersköterskor och fysioterapeuter.
– De duckar helt för den uppenbara orättvisan, säger Thomas Airio. De hade ju kunnat säga att de ser problemet och att det är något de ska jobba på.

Facket har bland
annat yrkat på en omfattande struktursatsning på hela gruppen fysioterapeuter, särskilda lönejusteringar på lågavlönade specialisttjänster samt extra satsningar på fysioterapeuter som är under specialistutbildning. Arbetsgivaren svarar med att hänvisa till individuell lönesättning och att avtalet är sifferlöst.
Att inte bemöda sig med att diskutera ett problem som facket ringat in är ingen vidare personalpolitik, menar Thomas Airio.
– Fortsätter de gömma sig bakom ett sifferlöst avtal så har de snart en sifferlös bemanning när folk säger upp sig.
Thomas Airio begär nu hjälp från förbundet centralt för att få arbetsgivaren att göra om och göra rätt.

Redaktionen har sökt lönesättande chefer på Karolinska, Danderyd och Södersjukhuset för en intervju.