Förbundet vill se tre olika åtgärder för att komma till rätta med löneskillnaderna mellan fysioterapeuter och undersköterskor på Södersjukhuset. Om inte arbetsgivaren lyssnar överväger flera att säga upp sig.

Fysioterapeuternas yrkanden har lämnats över till både förhandlingschef och VD på Södersjukhuset. Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

När Thomas Airio, Fysioterapeuternas förhandlingsansvarige i Stockholm, begärde ut lönelistorna på Södersjukhuset såg han att många undersköterskor tjänar mer än fysioterapeuter. Trots att de har kortare utbildning, och trots att de enligt regionens egen arbetsvärdering ska placeras mycket lägre än fysioterapeuter. Tidningen Fysioterapi skrev en artikel om det och många har reagerat på uppgifterna. På Södersjukhuset har anställda, däribland läkare, uttryckt sitt stöd för fysioterapeuterna och ställt sig frågande till att det kan se ut som det gör, berättar Thomas Airio.
– Det kommer alltid finnas enstaka undersköterskor med lång erfarenhet som tjänar mer än fysioterapeuter, och det har jag inga problem med, säger han. Men när 42 procent av 1 000 undersköterskor tjänar mer än lägst betalda fysioterapeut är det fel i systemet.

Med avstamp i lönelistorna har nu Thomas Airio lämnat över Fysioterapeuternas yrkanden inför årets löneöversyn till både förhandlingschef och VD på Södersjukhuset. Där begärs tre parallella åtgärder: en kraftig lönestruktursatsning på hela gruppen fysioterapeuter och en markant lönejustering för de fysioterapeuter som är under specialistutbildning. Plus den årliga lönerevisionen.

Thomas Airio. Foto: Privat

Vad handlar det sammanlagt om i procent eller kronor?
– Det går inte att binda sig till en siffra. Vi får vänta på arbetsgivarens bud och så får vi se om vi tycker det är okej. Finns det till exempel inte budget för en rejäl struktursatsning just nu kan man dela upp den på ett par, tre år.

Vad händer om ni inte får gehör?
– Om man inte premierar fysioterapeuterna när man ser ett så uppenbart fel kommer vi tappa flera års arbetslivserfarenhet när folk ser sig om efter annat jobb. Det är många kollegor nu som undrar om vi verkligen ska ha planeringsdag inför hösten eftersom de inte vet om de kommer vara kvar. Så det är allvarligt.

Flera fysioterapeuter har också hört av sig till förbundets medlemsjour angående löneläget på Södersjukhuset, berättar förbundets ombudsman Elba Abreu.
– Vi har fått många samtal från både medlemmar och icke medlemmar som är arga och undrar vad facket gör. Många tror att det ser ut så här överallt.
Elba Abreu berättar att förbundets ombudsmän och förtroendevalda regionalt förhandlingsansvariga möts regelbundet på rådsmöten för att stämma av olika aktuella frågor. På det senaste rådsmötet fick till exempel alla information om hur lönerna ser ut på Södersjukhuset, vilket gjorde att fler fick upp ögonen för möjligheten att titta på vad undersköterskor tjänar i sina respektive regioner.
– Flera hade redan koll på hur det ser ut och kunde berätta att det inte ser likadant ut hos dem, säger Elba Abreu. Medan andra sa att de ska kolla upp det.

Att jämföra fysioterapeuternas och undersköterskornas löner är en bra och konkret metod för att få koll på om lönesättningen är rimlig, säger Elba Abreu.
– Hela lönestruktursystemet bygger ju på vilken utbildning man har, och när vi på det här sättet upptäcker att arbetsgivaren inte följer sin egen modell kan vi också inleda en dialog och begära en förklaring. Förtroendevalda och vi på central nivå hjälps åt.
Men det gäller också att vara medveten om fackets begränsade mandat och inte förvänta sig några underverk. I slutänden är det trots allt arbetsgivaren som äger frågan, säger Elba Abreu.
– Vi kan påpeka att de inte gör det de påstår sig göra, men facket kan aldrig tvinga en arbetsgivare att betala en annan lön än den har bestämt sig för. Det är arbetsgivaren som har rätt att leda och fördela arbetet, och att bestämma lönen. Inte vi. Vi gör däremot vad vi kan för att påverka.

  • Så kollar du upp vad andra tjänar

    Be lönekontoret leverera de löneuppgifter du vill ha. Vad anställda inom stat, region och kommun tjänar är offentlig handling och därmed något vem som helst kan begära ut från arbetsgivaren (undantagsvis kan det råda sekretess, men huvudregeln är att offentlighetsprincipen gäller). Du behöver alltså inte vara fackligt förtroendevald för att ha rätt till detta. Du behöver inte heller berätta vad du ska med uppgifterna till.

    I de fall då kommun och region äger en del av ett bolag är det aktieinnehavet som avgör om handlingarna ska anses vara offentliga eller inte. Så länge kommun och region äger mer än hälften av aktierna gäller också offentlighetsprincipen.

    För privatanställda gäller däremot inte offentlighetsprincipen och du har därför ingen rätt att få ut några löneuppgifter. Detta gäller även för privatägda företag som bedriver kommunal verksamhet.