När Fysioterapeuternas regionalt förhandlingsansvarige i Stockholm tittade närmre på lönelistorna fick han en rejäl överraskning. Flera lågutbildade undersköterskor tjänar mer än högskoleutbildade fysioterapeuter.

Enligt regionens egen arbetsvärdering ska fysioterapeuter ligga på en mycket högre nivå än undersköterskorna. Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen SÖS

Det var när en av undersköterskorna på Sachsska barnsjukhuset, som är en del av Södersjukhuset i Stockholm, sa upp sig på grund av för låg lön som Thomas Airio, regionalt förhandlingsansvarig i Stockholm, höll på att sätta i halsen.
– Hon sa att hon tjänade 32 400 kronor, vilket är mer än flera av mina kollegor har, säger han.
När Thomas Airio tittade närmre på undersköterskornas utbildning, erfarenhet inom yrket generellt och pediatrik specifikt, höll han på att sätta i halsen igen. För medan undersköterskornas utbildning varierar mellan allt från tre år på gymnasiet till 32 veckors arbetsmarknadsutbildning, får många av dem betalt i nivå med fysioterapeuterna. En av undersköterskorna, som har ett och ett halvt års utbildning, tjänade till exempel förra året 32 855 kronor. En annan undersköterska, med två års utbildning, tjänade 36 200 kronor. Samtidigt tjänade en av sjukhusets specialistfysioterapeuter 35 750 kronor, och en fysioterapeut under specialistutbildning tjänade 31 800 kronor.

Den här lönesättningen är inte unik för Sachsska barnsjukhuset. När Thomas Airio kollade löneläget på resten av Södersjukhuset såg han samma mönster: Många lågutbildade undersköterskor tjänar mer än högskoleutbildade fysioterapeuter. Ett stickprov på lönerna inom de stora områdena ortopedi, kirurgi, kardiologi, neurologi och intensivvård visar att 90 av 208 undersköterskor tjänar mer än sjukhusets sämst betalda fysioterapeut (som har 210 högskolepoäng, åtta års erfarenhet och tjänar 29 450 kronor).
Dock gäller det inte alla, och undersköterskorna har dessutom en större lönespridning, säger Thomas Airio.
– Det finns de som tjänar 20 000 kronor men det finns också de som tjänar uppemot 40 000 kronor.
Enligt regionens egen arbetsvärdering ska fysioterapeuter ligga på en mycket högre nivå än undersköterskorna. Att undersköterskor ändå kan tjäna mer än fysioterapeuter visar att lönemodellen inte fungerar, säger Thomas Airio.
– Det här motsäger allt vad individuell lönesättning baserat på kompetens, ansvar och utbildning har att göra med. Men det är inte undersköterskornas löner det är fel på. Det är fysioterapeuterna som tjänar alldeles för lite.

Tidningen Fysioterapi har sökt Södersjukhusets förhandlingschef Lena Bring för en kommentar. Pressavdelningen meddelar redaktionen att hon inte har tid.

 • Några exempel på utbildning och lön på SÖS

  Fysioterapeuter
  Högskolepoäng: 180 – lön: 30 500
  Högskolepoäng: 180 – lön: 30 500
  Högskolepoäng: 180 – lön: 31 000
  Högskolepoäng: 195 – lön: 30 200
  Högskolepoäng: 210 – lön: 32 500
  Högskolepoäng: 210 – lön: 29 450
  Högskolepoäng: 240 – lön: 32 100
  Högskolepoäng: 255 – lön: 31 800
  Högskolepoäng: 277 – lön: 32 000

  Undersköterskor
  Utbildning: 32 veckor – lön: 33 000
  Utbildning: 32 veckor – lön: 31 420
  Utbildning: 1,5 år – lön: 30 385
  Utbildning: 1,5 år – lön: 31 000
  Utbildning: 1,5 år – lön: 32 100
  Utbildning: 2 år – lön: 36 200
  Utbildning: 2 år + 10 dagar – lön: 31 225
  Utbildning: 3 år – lön: 35 300
  Utbildning: 3 år – lön: 35 050

 • Regionens professionsvärdering

  Region Stockholm delar in professionerna i olika värderingsboxar, där 2 är den lägsta (hit hör till exempel laboratoriebiträden) och 25 är den högsta (hit hör till exempel chefsläkare). Undersköterskor har placerats i värderingsbox 5 tillsammans med bland annat kockar, barnskötare och hälsovetare. Fysioterapeuter har placerats i värderingsbox 11, där även arbetsterapeuter, dietister och handläggare inom IT och ekonomi finns.