Sollefteå kommun har börjat erbjuda en anställningsbonus för svårrekryterade akademikeryrken på totalt 100 000 kronor efter fem års arbete. Fysioterapeuter är ett av sex yrken som omfattas av den ovanliga satsningen.

Fysioterapeuter som nyanställs och stannar kvar i Sollefteå kommun kan få en generös bonus. Foto: Colourbox

– Svårigheten är egentligen inte att rekrytera utan till stor del att behålla den kompetens som finns. Unga akademiker är lättrörliga på arbetsmarknaden och vi tror att vår nya modell kan göra skillnad, säger Mikael Norberg, som är chef för rehabiliteringsenheten inom Sollefteå kommun.

På enheten finns tio fysioterapeuter och arbetsterapeuter med arbete vid särskilda boenden och inom hemsjukvård. Tillsammans med socialsekreterare, civilingenjörer, lärare och vissa sjuksköterskor kan nyrekryterade sedan början av året ta del av en trappstegsmodell med bonus för arbete inom kommunen. Totalt handlar det om 100 000 kronor fördelat på 25 000 kronor som flyttbidrag, 15 000 efter sju månaders anställning, 20 000 efter två år och 40 000 kronor efter fem års arbete.

– Vi har riktat in oss på yrken inom lagstyrda verksamheten där vi behöver specifik kompetens. Det handlar om att kunna leverera den tjänsten i enlighet med lagstiftningen, men också att stärka kvalitén i våra tjänster till medborgarna, säger Karin Jacobsson, biträdande HR-chef vid Sollefteå kommun.
Märker ni någon skillnad i rekryteringarna?
– Ja, faktiskt kunde vi redan efter nån vecka med de nya förmånerna märka skillnad och att vårt grepp väcker intresse bland akademiker som funderar på olika alternativ i karriären.

Mikael Norberg hoppas att de nya förmånerna kan ge draghjälp i en kommande rekrytering under våren av en tjänst som fysioterapeut. Han poängterar att även medarbetare som redan har en anställning ska gynnas av satsningen. – Vi kan skapa en bättre arbetsmiljö och det är även så att det skett lönesatsningar på de här grupperna med ifjol lönehöjningar på 5–11 procent för fysioterapeuter och arbetsterapeuter, säger Mikael Norberg.

Fotnot: Läs mer om den höga efterfrågan på fysioterapeuter i TEMA: Arbetsmarknad.

Fredrik Mårtensson
frilansreporter