Gång kan ge lika stora förbättringar som träning vid kronisk ländryggssmärta. Detta enligt en ny systematisk översikt publicerad i Disability and Rehabilitation.

Promenader rekommenderas ofta för att lindra smärta och förbättra funktion vid kronisk ländryggssmärta. I en ny systematisk översikt och metaanalys studerades hur effektiva gånginterventioner är jämfört med fysisk träning vid kronisk ländryggssmärta. Metodiskt gick det till så att RCT-studier som undersökt effekterna av enbart gång jämfördes med studier som undersökt effekterna av träning respektive träning med tillägget gång hos vuxna med kroniska ländryggsbesvär.

Resultaten visade att smärta, funktionsnedsättning och rädsla-undvikande förbättrades på samma sätt genom att gå eller träna. Effekten av gång respektive träning var jämförbara vid uppföljningar såväl på kort, mellan och lång sikt. Att lägga till gång utöver träning gav ingen ytterligare förbättring, på kort sikt.

Slutsatserna som författarna drar är att vid rehabilitering av kroniska ländryggsbesvär kan gång vara ett fullgott alternativ till annan fysisk aktivitet och träning. Promenader är också ett billigare alternativ än träning. Samtidigt betonar man att ytterligare studier med fler deltagare, och olika gångdosering samt olika gångsätt, behöver genomföras för att fördjupa kunskapen om gånginterventioner vid kronisk ländryggssmärta.

Vanti C et al. The effectiveness of walking versus exercise on pain and function in chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Disabil Rehabil. 2017 Dec 5:1-11. doi: 10.1080/09638288.2017.1410730. [Epub ahead of print]

Foto: Colourbox