Styrketräning med strypt blodflöde fungerar bra för att bygga upp muskler hos äldre män, visar en studie. Effekten av kollagen som kosttillskott var mera osäker.

Blodflödesrestriktionsträning (BFR) innebär att man minskar blodflödet till en extremitet vid styrketräning med hjälp av en uppblåsbar manschett. Då kan man uppnå ökad styrka och muskelomfång med väsentligen lättare vikter och därmed mindre skaderisk. Forskarna ville testa om detta var en lämplig träningsform för män över 50 i riskzonen för sarkopeni. Samtidigt undersökte de om träningseffekten stärktes av att männen åt proteinet kollagen.

I studien ingick 39 män. Alla var väsentligen friska och tränade normalt mindre än 60 minuter per vecka. De fördelades i tre grupper: a) BFR-träning av nedre extremitet tre gånger i veckan under åtta veckor, samt kollagen som kosttillskott, b) BFR-träning på samma sätt, men ett placebokosttillskott, och c) kollagentillskott utan träning. BFR-träningen bestod av benpress på 20 procent av varje deltagares maxvikt (1RM), först 30 repetitioner och därefter tre set om 15 repetitioner. Vikten justerades upp under träningsperioden.

Studien visar att BFR-träningen ökade muskelomfånget signifikant. BFR-träningens effekt på muskelstyrka var däremot inte signifikant. Kollagentillskott tycks förbättra både muskelomfång och styrka, men skillnaderna var inte signifikanta, möjligen på grund av för få försökspersoner.

Christoph Centner et al. Effects of Blood Flow Restriction Training with Protein Supplementation on Muscle Mass And Strength in Older Men.J Sports Sci Med. 2019 Sep; 18(3): 471–478.

Annika Olsson
frilansskribent

Genrebild: Colourbox