Aerob träning kan vara bra för att förebygga åldersrelaterad volymminskning av hippocampus. Det visar en ny studie.

Volymökningar i hippocampus till följd av träning har konsekvent observerats hos djur, men kunskapen om motsvarande effekter på människor är tvetydig. I en ny systematisk litteraturstudie sammanställdes samtliga kontrollerade studier på området med syfte att avgöra om aerob träning resulterade i volymökningar även hos människor.

Resultaten visade att aerob träning inte medförde någon signifikant volymökning av den totala hippocampusvolymen. Däremot såg man träningen hade positiva effekter på volymen i vänster hippocampus. Enligt forskarna verkar det bero på att träning avvärjer den neurodegeneration som uppstår med ökad ålder och därmed snarare bevarar, än ökar, volymen. Aerob träning kan i så fall vara lovande för att förebygga åldersrelaterad volymminskning i dessa delar av hjärnan.

Firth J et al. Effect of aerobic exercise on hippocampal volume in humans: A systematic review and meta-analysis. NeuroImage. 2018;166:230-8

Lisa Herulf Scholander
frilansskribent

Foto: Colourbox