Ett skydd av yrkestiteln ”fysioterapeut” inom djurens hälso- och sjukvård ser ut att ha kommit ett steg närmre. En särskild utredare har fått i uppdrag av regeringen att se över frågan.

Cajsa Ericson, ordförande för Sektionen för veterinärmedicin, anser att utredningen är ett stort steg åt rätt håll. Foto: Ulrika Andersson

Till skillnad från humansidan är yrkestiteln ”fysioterapeut” inte skyddad på djursidan. Därmed kan andra yrkesgrupper utge sig för att vara fysioterapeuter utan att ha någon yrkeslegitimation – en titelförvirring som ökar risken för att djuret får fel behandling.
Sektionen för veterinärmedicin har tillsammans med förbundet flera gånger kontaktat både landsbygdsministern och Näringsdepartementet för att påtala behovet av ett titelskydd.
Och nu ser det äntligen ut att röra på sig åt rätt håll. I juni fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen att göra en översyn av lagstiftningen om djurens hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår även att bedöma behovet och effekten av att skydda yrkestiteln ”fysioterapeut” för yrkesverksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Sektionens ordförande Cajsa Ericson är nöjd och räknar med att utredningen kommer att leda fram till ett titelskydd.
– Jag kan inte se ett enda skäl till att det inte skulle gå igenom eftersom övrig djurhälsopersonals titlar är skyddade, säger hon. Det här är ju en självklarhet. Äntligen kan vi få ett förtydligande gentemot både remittenter och djurägare: Om ni går till en fysioterapeut eller en sjukgymnast så kommer ni till en som har legitimation i botten och är godkänd att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. Det här är ett jättestort steg.
Uppdraget ska redovisas senast den 3 oktober 2022.

Läs mer: Oskyddad titel problematiskt inom djurens fysioterapi (artikel från 2019-11-26)