Behovet av fysioterapi för djur är stort, men bara 50 sjukgymnaster är godkända att få jobba på området. Samtidigt är yrkestiteln inte skyddad på djursidan vilket skapar problem.

Djur har också stort behov av fysioterapi. Foto: Colourbox

– I djurens hälso– och sjukvård gör vi detsamma som på humansidan. Djuren är till stor del som oss, fast på alla fyra. Så vi klarar oss långt på vårt vanliga sjukgymnasttänk från humansidan, säger Martina Israelsson från AniCura Djursjukhuset i Hässleholm.
Djur, framför allt smådjur, kan också drabbas av sådant som artros, korsbandsskador, diskbråck, muskelskador, frakturer och så vidare.
– Icke godkända sjukgymnaster, och alternativmedicinare, är mer begränsade i vad som får göras. Till exempel får man inte ge injektioner eller behandla djur som fått lugnande eller lokalbedövning. Det får man däremot om man är godkänd av Jordbruksverket.

För att bli godkänd sjukgymnast inom djurens hälso- och sjukvård krävs förutom den vanliga legitimationen även klinisk erfarenhet från humansidan samt ytterligare en utbildning inom veterinärmedicin. Dubbla legitimationer är inte tillåtna utan man erhåller ett godkännande från Jordbruksverket. I dag är 50 sjukgymnaster godkända. Det är alldeles för få, säger Martina Israelsson som också är styrelseledamot och sekreterare i sektionen för veterinärmedicin.
– Vi klarar inte av att täcka det behov som finns, säger hon. Vi behöver bli fler!
Till skillnad från humansidan är yrkestiteln fysioterapeut inte skyddad på djursidan. Andra yrkesgrupper kan därmed utge sig för att vara fysioterapeuter utan att ha någon yrkeslegitimation.
– Det finns många alternativa yrkeskategorier, bland annat en som heter ”hundfysioterapeut” vilket kan innebära att du bara har gått en ettårig utbildning på distans, säger Martina Israelsson. Risken finns att djuret får fel behandling och att det dröjer innan djuret kommer till veterinär. Det gäller inte bara hundfysioterapeuter utan alla alternativmedicinare.

Att djurfysioterapeuternas yrkestitel inte skyddades i samma veva som humansidans 2014 var ett stort misstag, säger Martina Israelsson. Det gör att i princip vem som helst kan kalla sig fysioterapeut som jobbar med djur, och hur ska djurägaren avgöra vem som är universitetsutbildad med legitimation och inte?
– Under tiden arbetet med skyddad titel pågick inom förbundet tryckte vi i sektionen på att man på förbundet inte skulle glömma oss, säger hon. Vi fick då höra att det var dumt att dra in djursidan nu när det nästan var klart och att vi fick avvakta.
Förbundet har tillsammans med sektionen sedan dess skickat skrivelser till både dåvarande landsbygdsministern samt Näringsdepartementet för att påtala behovet av ett titelskydd. Så sent som i juni i år skickades ännu en skrivelse till regeringen i frågan. Men Martina Israelsson efterlyser ett ännu större stöd från förbundet.
– Förbundet har hjälpt oss, men bara efter kraftiga påtryckningar från oss i sektionen, säger hon. Vi hade velat ha mer action från förbundet i frågan. Att det kunde finnas någon som stöter på och stöter på igen, utan att vi ska behöva ligga på. Det är ju trots allt förbundet som gjorde missen från början.

Caroline Agrell, socialpolitisk strateg på Fysioterapeuterna, svarar att de är flera på förbundskansliet som jobbar med frågan. De har efter flera påtryckningar äntligen fått löfte om ett möte med Näringsdepartementet den 13 december för att diskutera problematiken.
– Vi har inte glömt frågan, säger hon. Den är viktig för oss och vi ser att det är ett jättestort problem att titeln inte är skyddad. Men jag kan också konstatera att politikerna inte har något större intresse för frågan, och då går det sakta. Jag förstår att sektionen vill att det här ska gå snabbare, men vi har att göra med ett väldigt långsamt system.